Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Πρύτανης

Ευάγγελος Διαμαντόπουλος
[βιογραφικό]

Καθηγητής Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος

Γραφείο 152.Α05, 4ος όροφος, Α' Πτέρυγα, Κτήριο (Λ) Επιστημών, Πολυτεχνειούπολη

Τηλ: +30 28210 37001
e-mail: ediamantopoulos<στο>tuc.gr
e-mail: rector<στο>tuc.gr

Θητεία: 01 Δεκεμβρίου 2017 έως 31 Αυγούστου 2022

Αντιπρυτάνεις

Μιχαήλ Γ. Λαγουδάκης
[βιογραφικό]

Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Καθηγητής Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Γραφείο 149.Α05, 3ος όροφος, Α' Πτέρυγα, Κτήριο (Λ) Επιστημών, Πολυτεχνειούπολη

Τηλ: +30 28210 37002
e-mail: lagoudakis<στο>tuc.gr
vice-rector-academic<στο>tuc.gr

Νικόλαος Καλλίθρακας-Κόντος
[βιογραφικό]

Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Καθηγητής Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Γραφείο 149.Α04, 3ος όροφος, Α' Πτέρυγα, Κτήριο (Λ) Επιστημών, Πολυτεχνειούπολη

Τηλ: +30 28210 37004
e-mail: nkallithrakas<στο>tuc.gr
vice-rector-finance<στο>tuc.gr

Μιχαήλ Ζερβάκης
[βιογραφικό]

Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης
Καθηγητής Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Γραφείο 149.Α06, 3ος όροφος, Α' Πτέρυγα, Κτήριο (Λ) Επιστημών, Πολυτεχνειούπολη

Τηλ: +30 28210 37003
e-mail: mzervakis<στο>tuc.gr
vice-rector-research<στο>tuc.gr

 

Γραμματεία


Γραφείο Πρύτανη

Σοφία Μαλανδράκη, Γραμματέας

Γραφείο 152.Α06, 4ος όροφος, Α' Πτέρυγα, Κτήριο (Λ) Επιστημών, Πολυτεχνειούπολη

Τηλ.: +30 28210 37005
Fax:  +30 28210 37083
e-mail: smalandraki1<στο>tuc.gr

 

Γραφείο Αντιπρυτάνεων

Γραφείο 149.Α02, 3ος όροφος, Α' Πτέρυγα, Κτήριο (Λ) Επιστημών, Πολυτεχνειούπολη

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012