Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Συνοπτικά στοιχεία

POP3

 • Διακομιστής εισερχόμενων μηνυμάτων (incoming mail server):
  • mail.isc.tuc.gr, με SSL port 995 (TCP)
 • Διακομιστής εξερχόμενων μηνυμάτων (outgoing mail server):
  • smtp.isc.tuc.gr με ΤLS port25 (TCP) ή 587

  IMAP

  • Διακομιστής εισερχόμενων μηνυμάτων (incoming mail server):
   • mail.isc.tuc.gr, με SSL port 993 (TCP)
  • Διακομιστής εξερχόμενων μηνυμάτων (outgoing mail server):
   • smtp.isc.tuc.gr με ΤLS port25 (TCP) ή 587

   

  Σημείωση: Για αναλυτικές οδηγίες για τη ρύθμιση ενός προγράμματος mail-client ακολουθήστε τον κατάλληλο σύνδεσμο, στο τέλος της σελίδας.

  Εισαγωγή

  Το Τμήμα Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής του Πολυτεχνείου Κρήτης παρέχει υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (e‑mail) σε όλους τους διαπιστευμένους χρήστες του. Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μέσω ενός web-based περιβάλλοντος (Outlook Web App), καθώς επίσης και με τη χρήση των «παραδοσιακών» πρωτοκόλλων POP3 ή IMAP4 και SMTP που καθορίζουν την επικοινωνία προγραμμάτων ανάγνωσης και αποστολής email με τους αντίστοιχους διακομιστές (servers).

  Στο κείμενο αυτό περιγράφονται οι απαραίτητες ρυθμίσεις για τη σύνδεση ορισμένων από τα δημοφιλέστερα προγράμματα ανάγνωσης και αποστολής email με τον την προσωπική σας θυρίδα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου στο Μηχανογραφικό Κέντρο, μέσω των πρωτοκόλλων POP3 ή IMAP και SMTP.

  Σημείωση: Το κείμενο αυτό απευθύνεται κυρίως στους χρήστες που θέλουν να χρησιμοποιήσουν το «αγαπημένο» τους πρόγραμμα ανάγνωσης για σύνδεση με την υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου του Τμήματος Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής για πρώτη φορά. Ωστόσο, όλοι οι χρήστες οφείλουν να συμβουλευτούν τις ενότητες «Ανάγνωση Μηνυμάτων» και «Αποστολή Μηνυμάτων» και αν χρειαστεί να μεταβάλλουν τα στοιχεία σύνδεσης με την προσωπική θυρίδα τους σύμφωνα με τις οδηγίες.

  Ανάγνωση Μηνυμάτων

  • POP - 3

   Για την ανάγνωση μηνυμάτων που έχετε λάβει στη θυρίδα σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα που υποστηρίζει το standard πρωτόκολλο POP3 (Post Office Protocol – Version 3) με δυνατότητα χρήσης Ασφαλούς Σύνδεσης SSL (Secure Sockets Layer). Αυτό επιτυγχάνεται μέσω σύνδεσης με το διακομιστή  mail.isc.tuc.gr  και της ταυτόχρονης ενεργοποίησης της δυνατότητας χρήσης ασφαλούς σύνδεσης SSL μέσω της «θύρας» (port) 995 (TCP).

   Προσοχή: Με το πρωτόκολλο POP 3, κατά τη σύνδεση του προγράμματος με τον κεντρικό διακομιστή, τα εισερχόμενα μηνύματα μεταφέρονται και αποθηκεύονται τοπικά στον υπολογιστή του χρήστη. Κατ'επιλογήν του χρήστη, ο διακομιστής μπορεί να διαγράφει τα μηνύματα που μεταφέρονται ή να διατηρεί αντίγραφο. Αν ο χρήστης επιθυμεί πρόσβαση στη θυρίδα του από πολλά διαφορετικά σημεία, τότε ίσως πρέπει προτιμήσει το πρωτόκολλο IMAP-4. (βλ. ακολούθως).

  • IMAP - 4

   Εναλλακτικά, είναι δυνατή η χρήση του πρωτοκόλλου IMAP για την ανάγνωση μηνυμάτων που έχετε λάβει στη θυρίδα σας με δυνατότητα χρήσης Ασφαλούς Σύνδεσης SSL (Secure Sockets Layer). Αυτό επιτυγχάνεται μέσω σύνδεσης με το διακομιστή mail.isc.tuc.gr  και της ταυτόχρονης ενεργοποίησης της δυνατότητας χρήσης ασφαλούς σύνδεσης SSL μέσω της «θύρας» (port) 993(TCP).

   Με το εν λόγω πρωτόκολλο το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας αποθηκεύεται στον κεντρικό διακομιστή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και όχι τοπικά στον υπολογιστή σας. Δηλαδή, κατά τη σύνδεση του προγράμματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη με τον κεντρικό διακομιστή, μεταφέρονται μόνο οι τίτλοι των μηνυμάτων στον υπολογιστή του χρήστη, ενώ το πρόγραμμα είναι συγχρονισμένο με την ηλεκτρονική θυρίδα του χρήστη στον κεντρικό διακομιστή.

   Με το συγχρονισμό δίνεται  η δυνατότητα στο χρήστη να διαβάσει, να στείλει, ή να διαγράψει μηνύματα από τη θυρίδα του στον κεντρικό διακομιστή, να δημιουργήσει ή να διαγράψει υποφακέλους για την οργάνωση της θυρίδας του κ.λπ.

   Τα κύρια πλεονεκτήματα του πρωτοκόλλου IΜΑP είναι η γρήγορη μεταφορά (download) των ηλεκτρονικών μηνυμάτων από τον κεντρικό διακομιστή στον υπολογιστή του χρήστη και η διαθεσιμότητα από οποιοδήποτε σημείο του διαδικτύου, καθώς και η παραπάνω δυνατότητα οργάνωσης της θυρίδας στον κεντρικό διακομιστή. Η χρήση του συνιστάται σε χρήστες που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο μέσω φορητής συσκευής (π.χ. handheld pc) και ασύρματου δικτύου.

  Αποστολή Μηνυμάτων

  Για την αποστολή μηνυμάτων από την θυρίδα σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα που υποστηρίζει το standard πρωτόκολλο SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Συγκεκριμένα, θα πρέπει να συνδεθείτε με το διακομιστή  smtp.isc.tuc.gr  μέσω της «θύρας» (port) 25 (TCP) και με ταυτόχρονη ενεργοποίηση της δυνατότητας χρήσης ασφαλούς σύνδεσης TLS.

  © Πολυτεχνείο Κρήτης 2012