Προωθητικά Videos

1. Σπουδές και Έρευνα στο Πολυτεχνείο Κρήτης (2017, 7:18)

2. TUC - Innovation in Engineering and Technology (2018, 7:01)

3. Technical University of Crete - Promotional Video (2017, 3:15)

4. Πολυτεχνείο Κρήτης - Βίντεο Παρουσίασης (2017, 1:32)

5. Erasmus+ International Credit Mobility at TUC (2017, 3:45)

6. Erasmus+ Mobility at TUC (2017, 4:00)

7. Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος (2019, 5:07)

8. Ανοικτή Ημέρα Γνωριμίας (2019, 2:51)

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012