Λογαριασμός Τηλεματικών e-Yπηρεσιών και Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Μέσω του λογαριασμού τους οι χρήστες μπορούν να κάνουν χρήση όλων των e-υπηρεσιών που προσφέρει η Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής που απαιτούν ταυτοποίηση στοιχείων. Υπηρεσίες όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το WiFi, το VPN κ.τ.λ. απαιτούν την πιστοποίηση με τα στοιχεία του  λογαριασμού τηλεματικών e-υπηρεσιών.

Ποιους αφορά;

Όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας: προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, διδάσκοντες, υπαλλήλους, επισκέπτες κ.τ.λ.

Πως τον αποκτώ; 

Οι νεοεισερχόμενοι προπτυχιακοί φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες των τμημάτων του Πολυτεχνείου αποκτούν αυτόματα λογαριασμό χρήσης  μετά την εγγραφή τους στην γραμματεία του τμήματος τους, κατά την έναρξη του πρώτου έτους των σπουδών τους.

Οι φοιτητές μετά την εγγραφή τους θα πρέπει να προσέλθουν στο Μηχανογραφικό Κέντρο με την ταυτότητα τους για να παραλάβουν από το προσωπικό του Τμήματος τα στοιχεία του λογαριασμού τους.

Οι υπόλοιποι χρήστες (ακαδημαϊκό - διοικητικό προσωπικό, εξωτερικοί συνεργάτες  κ.τ.λ.) θα πρέπει αρχικά να συμπληρώσουν αίτηση δημιουργίας λογαριασμού (Μορφή MS-Word).

Στη συνέχεια και εφόσον έχει δημιουργηθεί ο λογαριασμός τους, θα πρέπει να προσέλθουν στο Μηχανογραφικό Κέντρο με την αστυνομική τους ταυτότητα, για να παραλάβουν τα στοιχεία του λογαριασμού τους.

Προσωπικός λογαριασμός χρήστη

Κάθε φυσικό πρόσωπο έχει τον δικό του προσωπικό λογαριασμό χρήστη, του οποίου φέρει την ακέραια ευθύνη χρήσης.

Ο προσωπικός λογαριασμός χρήστη αποτελείται από δυο χαρακτηριστικά:

  • Το Όνομα Χρήστη (user name)
  • Τον Κωδικό Πρόσβασης (password)

Ο μηχανισμός της διαπίστευσης χρήστη

Κάθε φορά που ένας χρήστης επιχειρεί να χρησιμοποιήσει κάποιον από τους πόρους του Μηχανογραφικού Κέντρου καλείται από το σύστημα να διαπιστεύσει τον εαυτό του, δηλαδή να δηλώσει στο σύστημα την ταυτότητά του.

Αυτό επιτυγχάνεται με το δίδυμο Όνομα Χρήστη και Κωδικός Πρόσβασης το οποίο χρησιμοποιείται κατά τη διαδικασία της διαπίστευσης ώστε να αποτρέψει την απόπειρα κάποιου τρίτου να προσποιηθεί κακοπροαίρετα την ταυτότητα του χρήστη. Πιο συγκεκριμένα για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε εργασίας σε κάποιο σταθμό εργασίας, ο χρήστης αντιμετωπίζει το παράθυρο διαπίστευσης.

Σε αυτό το παράθυρο ο χρήστης καλείται να δηλώσει το Όνομά Χρήστη (Login name) και τον Κωδικό Πρόσβασης (Password). Ενώ όλοι οι χρήστες μπορούν να γνωρίζουν το όνομα του προσωπικού λογαριασμού χρήσης, μόνο ο φυσικός κάτοχος του λογαριασμού γνωρίζει την Κωδικό Πρόσβασής του.

Βασική υποχρέωση του χρήστη είναι να κρατά τον Κωδικό Πρόσβασης (Password) μυστικό από όλους. Δεν πρέπει να τον αποκαλύπτεται σε κανέναν και για κανένα λόγο.

Kωδικός Πρόσβασης

Ο Kωδικός Πρόσβασης (password) είναι η μυστική λέξη που διαλέγει ο χρήστης για να προστατεύσει το απόρρητο του προσωπικού λογαριασμού του. Είναι προφανές πως θα πρέπει να κρατιέται απολύτως μυστικός ο κωδικός αυτός από οποιονδήποτε, συμπεριλαμβανόμενου του προσωπικού του Τμήματος Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής

Ο Κωδικός Πρόσβασης σε συνδυασμό με το Όνομα Χρήστη αποτελούν το μηχανισμό που πιστοποιεί και υπογράφει τις δραστηριότητές ενός χρήστη στο σύστημα. Συνεπώς αποκαλύπτοντάς τον εσκεμμένα ή όχι, δίνεται η δυνατότητα σε αυτόν που τον γνωρίζει να χρησιμοποιήσει κακοπροαίρετα πόρους του συστήματος εν ονόματί του χρήστη με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει. Γι' αυτό όλοι οι χρήστες θα πρέπει να φροντίζουν για το απόρρητο του κωδικού πρόσβασής τους.

Για μεγαλύτερη ασφάλεια, τίθενται κάποιοι κανόνες ορισμού του Κωδικού Πρόσβασης ώστε να είναι πιο δύσκολο σε έναν κακοπροαίρετο χρήστη να υποκλέψει τον κωδικό. Οι κανόνες αυτοί είναι:

  • Το μήκος της λέξης κλειδί είναι 9 μέχρι 12 χαρακτήρες.
  • Η λέξη κλειδί πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 3 χαρακτήρες που δεν είναι γράμματα της αλφαβήτου (π.χ. ! @ # $ % & ^ * ( ) _ + { } | ¨ « ?).
  • Η λέξη κλειδί πρέπει να περιέχει πεζά και κεφαλαία γράμματα.
  • Η λέξη κλειδί θα πρέπει να μην περιέχει σειρά χαρακτήρων η οποία προκύπτει από την σειριακή χρήση πλήκτρων του πληκτρολογίου. (π.χ 1234567890 QWERTYUIOP ASDFGHJKL ZXCVBNM και τα υποσύνολα αυτών έως 3 χαρακτήρες).

Σε περίπτωση που ο χρήστης παραλείψει  να εφαρμόσει τους κανόνες ασφαλείας που αφορούν την λέξη κλειδί του, τότε ο προσωπικός λογαριασμός θα απενεργοποιηθεί αυτόματα και ο χρήστης θα χάσει το δικαίωμα πρόσβασης στις υπηρεσίες του Τμήματος Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--