Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Το Γραφείο Συμβουλευτικής & Ψυχολογικής Υποστήριξης δημιουργήθηκε το 2006 με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Το Γραφείο υποστηρίζεται από τη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων.

Το Γραφείο στεγάζεται στα κτίρια των ΜΗΧΟΠ (ισόγειο πριν το κυλικείο).

Ώρες Συνεργασίας

Το Γραφείο Συμβουλευτικής & Ψυχολογικής Υποστήριξης λειτουργεί από: Δευτέρα έως Παρασκευή, και δέχεται τις ώρες:9:00 π.μ. έως 1:30 μ.μ.

Επικοινωνία

Τηλ: 28210-37710
Fax: 28210-37710
e-mail: advise<στο>advise.tuc.gr 

Σύνδεσμοι

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012