ΑΝΑΦΑΝΔΟΝ - Δωρεάν Διάθεση Λογισμικού και Υπηρεσιών της Microsoft

Η υπηρεσία αυτή προσφέρεται από το «Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας» και αφορά τη δωρεάν διάθεση εμπορικού λογισμικού και υπηρεσιών της Microsoft.

Ποιούς αφορά;

Η υπηρεσία αφορά προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, μέλη του εκπαιδευτικού/ερευνητικού προσωπικού των ΑΕΙ/ΤΕΙ και των Eρευνητικών Kέντρων.

Το Πολυτεχνείο Κρήτης έχει πιστοποιηθεί ως δικαιούχος, κάτι που σημαίνει ότι όλα τα μέλη του μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

Παρακαλούμε να συμβουλευτείτε την ενότητα "Σημαντικές Διευκρινήσεις" στη συνέχεια της σελίδας για τους περιορισμούς που υπάρχουν στη χρήση του λογισμικού.

Πώς την αποκτώ;

Η πιστοποίηση για τη χρήση της υπηρεσίας γίνεται με τη χρήση του username/password που έχει αποκτήσει κάθε χρήστης από το Μηχανογραφικό Κέντρo (λογαριασμό τηλεματικών e-υπηρεσιών)

Η διαδικασία για τη διάθεση του λογισμικού είναι η εξής:

  1. Επισκεφτείτε την ειδική σελίδα της Microsoft για το Πολυτεχνείο Κρήτης
  2. Επιλέξτε τα προϊόντα που επιθυμείτε
  3. Σε κάποιο στάδιο της διαδικασίας επιλογής, θα μεταφερθείτε σε ειδική σελίδα για την παροχή του username/password που διαθέτετε στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να συνδεθείτε αλλάξτε το password του λογαριασμού σας, μέσω της ανάλογης υπηρεσία που παρέχει το Μηχανογραφικό Κέντρο και ξαναπροσπαθήστε μετά από 10 λεπτά. Αν και πάλι δεν μπορείτε να συνδεθείτε με το νέο πλέον κωδικό επικοινωνήστε με το Μηχανογραφικό Κέντρο και αναφέρετε το πρόβλημα.

Σημαντικές Διευκρινίσεις

Το ΑΝΑΦΑΝΔΟΝ αναφέρεται σε προσφορά δωρεάν λογισμικού για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, μέλη του εκπαιδευτικού / ερευνητικού προσωπικού των ΑΕΙ / ΤΕΙ και των Ερευνητικών Κέντρων. Οι παραπάνω χρήστες μπορούν να κατεβάζουν συγκεκριμένα λογισμικά της Microsoft, μέσω του προγράμματος ΑΝΑΦΑΝΔΟΝ, τα οποία όμως θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς.

Συγκεκριμένα, τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού (π.χ., μέλη ΔΕΠ) για να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε από τα προσφερόμενα λογισμικά θα πρέπει να το χρησιμοποιούν στην διδασκαλία κάποιου μαθήματος (π.χ., η ανάπτυξη του project του μαθήματος να βασίζεται στο λογισμικό αυτό) ή να χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο λογισμικό στα πλαίσια της έρευνάς τους. Το λογισμικό αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον χρήστη για άλλους σκοπούς (δηλαδή, για προσωπική χρήση). Μετά το πέρας της διδασκαλίας του μαθήματος ή της σχετικής έρευνας θα πρέπει να απεγκαταστήσουν από τον Η/Υ τους το λογισμικό ή αν θέλουν να το χρησιμοποιήσουν για άλλη χρήση θα πρέπει να προμηθευτούν ανάλογη άδεια χρήσης από έναν εμπορικό συνεργάτη της Microsoft.

Τα παραπάνω ισχύουν και για τους φοιτητές. Δηλαδή, μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα λογισμικό της Microsoft το οποίο έχουν κατεβάσει μέσω του προγράμματος ΑΝΑΦΑΝΔΟΝ, μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και συγκεκριμένα στα πλαίσια της διδασκαλίας / παρακολούθησης ενός ή παραπάνω μαθημάτων (π.χ. ανάπτυξη ενός project). Μετά το πέρας των υποχρεώσεων αυτών το λογισμικό θα πρέπει να απεγκαθίσταται ή αν θέλουν να το χρησιμοποιήσουν για άλλη χρήση θα πρέπει να προμηθευτούν ανάλογη άδεια χρήσης από εμπορικό συνεργάτη της Microsoft.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης όλων των λογισμικών και των λειτουργικών συστημάτων της Microsoft που μπορεί κάποιος να αποκτήσει μέσω του ΑΝΑΦΑΝΔΟΝ, υπόκεινται στην εκάστοτε πολιτική και τους εκάστοτε όρους χρήσης και προϋποθέσεις της ίδιας της Microsoft.

Η Microsoft μέσω του προγράμματος ΑΝΑΦΑΝΔΟΝ προσπαθεί να κάνει γνωστά τα προϊόντα της στην εκπαιδευτική κοινότητα των ΑΕΙ / ΤΕΙ της χώρας με σκοπό οι χρήστες να μάθουν το χειρισμό αυτών των προϊόντων μέσω  αντίστοιχων εκπαιδευτικών ή ερευνητικών δραστηριοτήτων.

Για τον πλήρη έλεγχο της διαδικασίας το κατέβασμα του λογισμικού από το πρόγραμμα ΑΝΑΦΑΝΔΟΝ είναι ονομαστικό χρησιμοποιώντας username/password, ώστε ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει έλεγχος τήρησης όλων των προϋποθέσεων που προαναφέρθηκαν.

Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης θελήσει να χρησιμοποιήσει το λογισμικό για προσωπική του χρήση θα πρέπει να προμηθευτεί ανάλογη άδεια χρήσης από εμπορικό συνεργάτη της Microsoft.

Για επιπλέον διευκρινίσεις, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--