Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Η συμπλήρωση της φόρμας αίτησης για πρόσβαση στον Υπολογιστή Πλέγματος είναι εφικτή μόνο από μέλη ΔΕΠ τα οποία είναι υπεύθυνα των ομάδων χρήσης και επιτυγχάνεται με τη χρήση λογαριασμού e-Υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Η εισαγωγή του ονόματος χρήστη γίνεται χωρίς το πρόθεμα ISC\.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012