Επιλέξτε από τις διαθέσιμες αιτήσεις. Παρακαλώ σημειώστε ότι η πλειονότητα των αιτήσεων είναι προσβάσιμες μόνο με τη χρήση λογαριασμού e-Υπηρεσειών του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Τηλεφωνικοί Κατάλογοι

Τηλεφωνία

Δίκτυο Δεδομένων

Υπολογιστής Πλέγματος (Grid)

Λοιπά Αιτήματα

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Για αιτήματα που αφορούν το Δίκτυο Δεδομένων, Τηλεφωνία, Η/Υ υπολογιστών διοικητικών υπαλλήλων κλπ, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://helpdesk.tuc.gr/

Δείτε οδηγίες για υποβολή αιτημάτων στο helpdesk.tuc.gr .

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012