Νέα

O Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ), προκηρύσσει το 2ο Βραβείο "Βιργινία Μανασάκη", μετά και την 103/2018 Απόφαση της...

Περισσότερα

Το Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης θα προβούν,...

Περισσότερα

Tην Πέμπτη 11 Ιουλίου 2019, πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ), η τελετή απονομής των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών,...

Περισσότερα

Οι Σχολές του Πολυτεχνείου Κρήτης οργανώνουν και λειτουργούν Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία και τους...

Περισσότερα

Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της πόλης των Χανίων αλλά και της Κρήτης ευρύτερα: τον...

Περισσότερα

Σύµφωνα µε τον Κανονισµό Διδακτορικών Σπουδών (ΦΕΚ 2098/τ.ΔΕΥΤΕΡΟ/8-6-2018) της Μονοτµηµατικής Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος, οι ενδιαφερόµενοι να...

Περισσότερα

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2458/τ.Β΄/27-6-2018 : Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική Μηχανική» (Environmental Engineering),...

Περισσότερα

Στο «κέντρο» της Πολυτεχνειούπολης, 35ο 31’ 45’’ Βόρεια, 24ο 04’ 07’’ Ανατολικά, συντάσσουμε το 2ο τεύχος του περιοδικού του Πολυτεχνείου Κρήτης,...

Περισσότερα

Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών...

Περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης | Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη ‘Διοίκηση Επιχειρήσεων’
Master in Business...

Περισσότερα
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012