Για Εξυπηρετητές

Το Πολυτεχνείο Κρήτης έχει ενταχθεί στην υπηρεσία ψηφιακών πιστοποιητικών του ΕΔΕΤ και παρέχει με αυτόν τον τρόπο ψηφιακά πιστοποιητικά για εξυπηρετητές κάτω από το όνομα χώρου tuc.gr.

Επίσης, η Αρχή Πιστοποίησης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων και Ερευνητικών Φορέων (HARICA) παρέχει ψηφιακά πιστοποιητικά για εξυπηρετητές κάτω από το όνομα χώρου tuc.gr.

Χαρακτηριστική περίπτωση χρήσης τέτοιων πιστοποιητικών είναι η ασφαλή μεταφορά πληροφορίας σε εξυπηρετητές παγκόσμιου ιστού και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ποιούς αφορά;

Διαχειριστές εξυπηρετητών διαδικτύου (παγκόσμιου ιστού, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ.) του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Πώς αποκτώ το ψηφιακό πιστοποιητικό;

Α. Digicert

Η αίτηση για τα πιστοποιητικά γίνεται σε 2 βήματα:

 1. συνδέεστε στη διεύθυνση https://www.digicert.com/secure/requests/products?guest_key=f35nfnf12dvz0781 και ακολουθείτε τις οδηγίες. Το πιστοποιητικό που ενδιαφέρει συνήθως είναι το "SSL Plus"
 2. θα ειδοποιηθείτε μόλις εκδοθεί το πιστοποιητικό

Η παλιά διεύθυνση http://pki.tuc.gr μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα για την ανάκληση υπαρχόντων πιστοποιητικών.

B. HARICA

Μέσω του https://helpdesk.tuc.gr δημιουργήστε ένα νέο αίτημα Γενικού Περιεχομένου προς την Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων στο οποίο θα αναφέρετε ότι θέλετε ψηφιακό πιστοποιητικό για τον διακομιστή σας. Θα πρέπει να αναφέρετε το πλήρες όνομα του διακομιστή και να επισυνάψετε το αρχείο CSR σε μορφή PKCS10. Κατά τη δημιουργία του αρχείου CSR θα πρέπει να δηλώσετε ΜΟΝΟ τα ακόλουθα: CN=<πλήρες όνομα διακομιστή>, O=Technical University of Crete, L=Chania, C=GR.

Θα ειδοποιηθείτε μόλις εκδοθεί το πιστοποιητικό.

Για υποστήριξη στη δημιουργία των πιστοποιητικών, μπορείτε να απευθυνθείτε στο webmaster<στο>tuc.gr

Προσωπικά

Η υπηρεσία ψηφιακών πιστοποιητικών για πρόσωπα (personal certificates) χρησιμοποιεί την υποδομή δημόσιου κλειδιού για την ασφαλή μετάδοση ηλεκτρονικής πληροφορίας. Η υποδομή δημόσιου κλειδιού, (Public Key Infrastructure, PKI) αποτελεί ένα συνδυασμό λογισμικού, τεχνολογιών ασύμμετρης κρυπτογραφίας και διαδικασιών και χρησιμοποιείται για να πιστοποιεί την εγκυρότητα κάθε φυσικού προσώπου το οποίο εμπλέκεται σε μια ψηφιακή συναλλαγή.

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της υπηρεσίας αυτής είναι: η Εμπιστευτικότητα (Confidentiality), η Ακεραιότητα (Integrity) των δεδομένων, η Πιστοποίηση (Authentication) της ταυτότητας ενός ατόμου ή οντότητας και η Μη Άρνηση Αποδοχής (Non-Repudiation) που διασφαλίζει ότι μία ηλεκτρονική συναλλαγή δεν μπορεί να αμφισβητηθεί.

Ποιους αφορά;

Όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας που επιθυμούν ψηφιακή υπογραφή για να εξασφαλίσουν την εγκυρότητα της ηλεκτρονικής τους επικοινωνίας.

Πως αποκτώ το ψηφιακό πιστοποιητικό;

A. Digicert

Η αίτηση για το πιστοποιητικό γίνεται ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

 • Επισκεφτείτε τη διεύθυνση https://www.digicert.com/sso
 • Εισάγετε στο πεδίο "Πολυτεχνείο Κρήτης". Ενώ γράφετε, θα εμφανιστεί λίστα ιδρυμάτων, από την οποία επιλέγετε το Πολυτεχνείο Κρήτης
 • Θα σας ζητηθούν τα στοιχεία λογαριασμού που έχετε στο Μηχανογραφικό Κέντρο
 • Από τα διαθέσιμα προϊόντα, επιλέγετε το "Premium" και εισάγετε προαιρετικά στο πεδίο κειμένου το CSR (Certificate Signing Request) για το πιστοποιητικό σας. Πρέπει να αφορά διεύθυνση email του Πολυτεχνείου Κρήτης
 • Θα ειδοποιηθείτε μόλις εκδοθεί το πιστοποιητικό.

B. HARICA

Πρόκειται για μία έμπιστη τρίτη οντότητα που πιστοποιεί την ταυτότητα χρηστών και δικτυακών εξυπηρετητών των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων και Ερευνητικών φορέων της Ελλάδας.

Από τις 4/6/2015 η HARICA ολοκλήρωσε τις απαραίτητες διαδικασίες πιστοποίησης της Ε.Ε.Τ.Τ. η οποία πιστοποίησε την δυνατότητα έκδοσης αναγνωρισμένων ψηφιακών πιστοποιητικών με βάση το Προεδρικό Διάταγμα 150/2001 και την οδηγία 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τα μέλη της HARICA μπορούν να εκδώσουν αναγνωρισμένα ψηφιακά πιστοποιητικά και να τα χρησιμοποιήσουν για την δημιουργία προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής. Η προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή (ψηφιακή υπογραφή) βασίζεται σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό και δημιουργείται με τη χρήση Ασφαλούς Διάταξης Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ). Ως ΑΔΔΥ ορίζεται η μικροσυσκευή (Usb Token / Smart Card + Card Reader) που πληροί συγκεκριμένες προδιαγραφές και στην οποία εισάγονται τα ψηφιακά πιστοποιητικά σκληρής αποθήκευσης με ασφαλή τρόπο. Η προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με τη χρήση ΑΔΔΥ είναι η μόνη ηλεκτρονική υπογραφή που υπέχει θέση ιδιόχειρης τόσο στο ουσιαστικό όσο και στο δικονομικό δίκαιο. Οι χρήστες που επιθυμούν τέτοιου είδους υπογραφή θα πρέπει να ακολουθήσουν την διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω, καθώς δεν έχουν το δικαίωμα να την εκδώσουν μόνοι τους.

Διαδικασία αίτησης, έκδοσης και παραλαβής του ψηφιακού πιστοποιητικού για φυσικά πρόσωπα χωρίς την χρήση συσκευής ΑΔΔΥ.

 • Θα πρέπει να αιτηθείτε την έκδοση προσωπικού ψηφιακού πιστοποιητικού από την σελίδα: http://ca.tuc.gr. Θα σας ζητηθεί το ονοματεπώνυμό σας και η ηλεκτρονική σας διεύθυνση η οποία θα είναι αυτή που σας έχει δοθεί από το Μηχανογραφικό Κέντρο και θα πρέπει να έχει την μορφή: <username>@isc.tuc.gr.
 • Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία πιστοποίησης των στοιχείων σας θα παραλάβετε σε ηλεκτρονική μορφή το ψηφιακό πιστοποιητικό το οποίο θα πρέπει να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας.

Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε το ίδιο πρόγραμμα πλοήγης τόσο κατά την αίτηση όσο και κατά την παραλαβή του πιστοποιητικού. Την παρούσα χρονική στιγμή υποστηρίζεται σε περιβάλλον Windows μόνο ο Internet Explorer.

Διαδικασία αίτησης, έκδοσης και παραλαβής του ψηφιακού πιστοποιητικού για φυσικά πρόσωπα με την χρήση συσκευής ΑΔΔΥ.

 • Θα πρέπει να έχετε στην κατοχή σας μία συσκευή ΑΔΔΥ - για παράδειγμα την ακαδημαϊκή σας ταυτότητα ή ένα usb token.
 • Αιτηθείτε προς το τμήμα Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων την έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού μέσα από την σελίδα http://helpdesk.tuc.gr.
 • Το τμήμα Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων θα επικοινωνήσει μαζί σας για τη συνέχιση της διαδικασίας.

Εγκατάσταση Πιστοποιητικών Κεντρικών Αρχών Πιστοποίησης

Αν έχετε ψηφιακό πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από την HARICA ή την DigiCert δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε τίποτα στον υπολογιστή σας.

Αν έχετε ψηφιακό πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από την αρχή πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου ή αν θέλετε να αναγνωρίζετε τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από αυτήν την αρχή θα πρέπει να εγκαταστήσετε όλα τα πιστοποιητικά που θα βρείτε στην σελίδα: http://www.yap.gov.gr/index.php/aped/odigiesegkatastasisparalavis.html. Στην ίδια σελίδα θα βρείτε και οδηγίες εγκατάστασης.

Εγκατάσταση προγραμμάτων οδήγησης των συσκευών ΑΔΔΥ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την δημιουργία ψηφιακής υπογραφής με χρήση USB token / ακαδημαϊκής ταυτότητας είναι η εγκατάσταση των προγραμμάτων οδήγησης των συσκευών αυτών στον υπολογιστή σας.

1. Θα βρείτε το πρόγραμμα οδήγησης της συσκευής ανάγνωσης της ακαδημαϊκής σας ταυτότητας, στην ιστοσελίδα http://academicid.minedu.gov.gr στην καρτέλα "Ψηφιακά Πιστοποιητικά" που εμφανίζεται μόλις συνδεθείτε. Εκεί μπορείτε να επιλέξετε το λειτουργικό σας σύστημα και να εκτελέσετε το αντίστοιχο λογισμικό.

2. Θα βρείτε την τελευταία έκδοση του προγράμματος οδήγησης του USB token SafeNet 5110 για Windows εδώ.

Οδηγίες για την Προσθήκη Ψηφιακής Υπογραφής σε Έγγραφα Τύπου PDF

Οι εκδόσεις των προγραμμάτων Adobe Acrobat Reader XI και DC επιτρέπουν εκτός από την επαλήθευση της εγκυρότητας των ψηφιακών υπογραφών και τη δημιουργία αυτών. Οδηγίες για την παραμετροποίηση και την χρήση των προγραμμάτων της Adobe θα βρείτε στο "Ψηφιακή υπογραφή με Adobe Acrobat Reader".

Αν δεν έχετε τα προγράμματα αυτά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα ελεύθερου λογισμικού JSignPDF, το οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ. Οδηγίες για την παραμετροποίηση και την χρήση του προγράμματος αυτού, θα βρείτε στο "Ψηφιακή υπογραφή με JSignPDF".

Οδηγίες Χρήσης SafeNet Token σε Υπολογιστή MAC

Για οτιδήποτε αφορά την χρήση του SafeNet token για τις ψηφιακές υπογραφές σε υπολογιστή MAC, παρακαλούμε ανατρέξτε στο "Ψηφιακή υπογραφή σε MAC".

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012