Ταχυδρομική Διεύθυνση


Πολυτεχνείο Κρήτης
Πολυτεχνειούπολη, Ακρωτήρι
Χανιά 73100

Παρακαλούμε να σημειώνετε τη συγκεκριμένη υπηρεσία ή τη Σχολή που αφορά η επιστολή σας.

 

Στοιχεία Τιμολόγησης


Πολυτεχνείο Κρήτης
Πολυτεχνειούπολη, Ακρωτήρι
Χανιά 73100
ΑΦΜ: 090034024, ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ


Για προμήθειες από εξωτερικό:

Technical University of Crete
[ονοματεπώνυμο Υπευθύνου Παραγγελίας]
University Campus, Akrotiri
Chania 73100, GREECE
VAT NUMBER: EL 090034024, Chania Tax Office

Προσοχή! Ο ΕΛΚΕ (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας) έχει διαφορετικά στοιχεία τιμολόγησης!

 

Διαχείριση Ιστότοπου


Για θέματα που αφορούν τον ιστότοπο του Ιδρύματος, παρακαλούμε να απευθύνετε τυχόν μήνυματά σας στη διεύθυνση webmaster<στο>tuc.gr ή να επικοινωνείτε με την ομάδα διαχείρισης του ιστότοπου.

 

Τηλεφωνική Επικοινωνία


Συμβουλευτείτε τους τηλεφωνικούς καταλόγους για στοιχεία επικοινωνίας με συγκεκριμένα άτομα ή υπηρεσίες. 

 

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων


Στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012