Ταχυδρομική διεύθυνση

Πολυτεχνείο Κρήτης
Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου
73100 Χανιά

Παρακαλούμε να σημειώνετε τη συγκεκριμένη υπηρεσία ή τη Σχολή που αφορά η επιστολή σας.

 

Στοιχεία Τιμολόγησης

Πολυτεχνείο Κρήτης
Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιάνα
Τ.Κ. 73 100 - Χανιά Κρήτης
ΑΦΜ: 090034024
Δ.Ο.Υ: Α-B ΧΑΝΙΩΝ-KΙΣΣΑΜΟΥ

Για προμήθειες από εξωτερικό:
TECHNICAL UNIVERSITY OF CRETE
Address: Technical University of Crete Campus, Kounoupidiana
Chania 73100 GREECE
(ονοματεπώνυμο Υπευθύνου Παραγγελίας) – VAT NUMBER EL 090034024

Προσοχή! Ο ΕΛΚΕ (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας) έχει διαφορετικά στοιχεία τιμολόγησης!

Διαχείριση ιστότοπου

Για θέματα που αφορούν τον ιστότοπο του Ιδρύματος, παρακαλούμε να απευθύνετε τυχόν μήνυματά σας στη διεύθυνση webmaster<στο>tuc.gr ή να επικοινωνείτε με την ομάδα διαχείρισης του ιστότοπου.

Τηλεφωνική επικοινωνία

Συμβουλευτείτε τους τηλεφωνικούς καταλόγους για στοιχεία επικοινωνίας με συγκεκριμένα άτομα ή υπηρεσίες. 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012