Διοργάνωση εκδηλώσεων της Δ.Α.ΣΤΑ.

Ενημερωτική εκδήλωση για τις Δομές Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας

Στις 23/10/2012 η Δ.Α.ΣΤΑ. διοργάνωσε ενημερωτική εκδήλωση με σκοπό την παρουσίαση της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Πολυτεχνείου Κρήτης καθώς και των επιμέρους δομών της (Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας, Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης) με έμφαση στις υπηρεσίες τους προς φοιτητές. Ταυτόχρονα, φοιτητές που έχουν συμμετάσχει στις δράσεις των δομών παρουσίασαν τις εμπειρίες τους.

Την έναρξη της εκδήλωσης κήρυξε ο κ. Κουϊκόγλου, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης και Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας αναφερόμενος στο σύνολο των δράσεων που υλοποιούνται στο Πολυτεχνείο Κρήτης και σχετίζονται με την απασχόληση και τη Σταδιοδρομία των φοιτητών και αποφοίτων του Ιδρύματος. Παρουσιάζοντας συγκεκριμένους δείκτες για την ανεργία στη χώρα μας το 2012, ανέδειξε την αναγκαιότητα προσφοράς υπηρεσιών σταδιοδρομίας στους φοιτητές (π.χ σύνταξη βιογραφικού, συμβουλευτική κ.α.) και αναφέρθηκε στη σημαντικότητα ανάδειξης του θεσμού της πρακτικής άσκησης στην Ελλάδα. Τόνισε τη σπουδαιότητα, ιδιαίτερα σε περίοδο κρίσης, της αυτοαπασχόλησης, της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Τέλος, αναφέρθηκε στο ρόλο της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας μέσω κεντρικών δράσεων που υλοποιεί.

Σχετική παρουσίαση  Σχετικό video

Ακολούθησε η παρουσίαση των τομέων και υπηρεσιών του Γραφείου Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας από την Προϊσταμένη του Γραφείου κα. Πάγγειου Βασιλική, η ανάλυση των προοπτικών απασχόλησης των νέων μηχανικών στον Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα, των μεταπτυχιακών σπουδών, υποτροφιών κ.α. Η κα. Πάγγειου αναφέρθηκε επίσης στη σύνδεση του Ιδρύματος με την αγορά εργασίας, τη συμβουλευτική σταδιοδρομίας, τις έρευνες απασχόλησης καθώς και τους τρόπους μέσα από τους οποίους μπορεί κάποιος να εξυπηρετηθεί από το γραφείο. Τέλος, παρουσίασε αναλυτικά την ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας.

Σχετική παρουσίαση  Σχετικό video

Η κα. Μπανανή Νίκη, στέλεχος της Μονάδας Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας, αναφέρθηκε αναλυτικά στις δράσεις της Μ.Κ.Ε. (μάθημα επιχειρηματικότητας, εκπαιδευτικές εκδρομές, mentoring, φυτώριο ιδεών κ.α), τόνισε ιδιαίτερα το φυτώριο ιδεών κατά το οποίο αναπτύσσουν οι φοιτητές τέσσερα διαφορετικά πρωτότυπα (πλατφόρμα χρήσης Η/Υ από άτομα με κινητικά προβλήματα, συσκευή για την εκμετάλλευσης της κινητικής ενέργειας του αέρα, από τις μονάδες κλιματισμού για την παραγωγή ενέργειας, ανάπτυξη νανο-σύνθετων αυτοκαθαριζόμενων προστατευτικών υμενίων δομικών υλικών).

Σχετική παρουσίαση Σχετικό video

Ακολούθησε η κα. Καραμπάτσα Μαρίνα, στέλεχος του Κεντρικού Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, η οποία αναφέρθηκε στη σημαντικότητα της πρακτικής άσκηση και της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας κατά τη διάρκεια των σπουδών. Ανέλυσε την οργάνωση της πρακτικής άσκησης στο Πολ. Κρήτης, ανά τμήμα, το ρόλο και τις υπηρεσίες του Κεντρικού Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, καθώς και τη σημαντικότητα του θεσμού της πρακτικής άσκησης, της δικτύωσης μέσω αυτού και των επαγγελματικών προοπτικών που ανοίγονται. Τέλος ανέλυσε το πώς μπορεί ένας φοιτητής του Πολ. Κρήτης να συμμετέχει στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης και πως να προετοιμαστεί για αυτήν.

Σχετική παρουσίαση Σχετικό video

Η κα. Λακιωτάκη Κλεάνθη, εξωτερικός συνεργάτης της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας, παρουσίασε το πληροφοριακό σύστημα της Δ.Α.ΣΤΑ. με έμφαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που αυτό παρέχει στους φοιτητές, καθώς και στους τρόπους διασύνδεσης και συνεχούς ενημέρωσης των φοιτητών μέσω αυτού.

Σχετική παρουσίαση Σχετικό video

Ακολούθησε συζήτηση για θέματα που ενδιαφέρουν και προβληματίζουν τους φοιτητές σχετικά με τις υπηρεσίες Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας. Συγκεκριμένα συζητήθηκαν/ διαπιστώθηκαν τα εξής:

1)  Η πρακτική άσκηση καλό είναι να έχει μεγαλύτερη χρονική διάρκεια, καθώς επίσης να δίνεται η δυνατότητα σε όσους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν και δεύτερη φορά πρακτική άσκηση.

2)   Όσον αφορά στην ενημέρωση των φοιτητών για τις υπηρεσίες Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας, τονίστηκε η σημαντικότητα ύπαρξης ενός πληροφοριακού συστήματος για την πιο εύκολη και άμεση πληροφόρηση των φοιτητών.

3) Στην κατεύθυνση επίσης της πληροφόρησης αλλά και της ενεργού συμμετοχής των φοιτητών στις δράσεις που διοργανώνουν οι σχετικές υπηρεσίες του Πολυτεχνείου Κρήτης, αφού διαπιστώθηκε η μικρή σε σχέση με το φοιτητικό δυναμικό του Ιδρύματος συμμετοχή των φοιτητών σε αυτές, προτάθηκε η συνεχής επαφή και ενημέρωση των φοιτητών από τα στελέχη των δομών με τη συνεργασία των Καθηγητών του Ιδρύματος, μέσα από τα πολυπληθή μαθήματα που παρακολουθούν φοιτητές των περισσοτέρων τμημάτων.

Σχετικό video

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012