Ενίσχυση γενικών δεξιοτήτων μηχανικών

Βιωματικά εργαστήρια για την ενίσχυση γενικών δεξιοτήτων μηχανικών

Η ΔΑΣΤΑ του Πολυτεχνείου Κρήτης διοργάνωσε Βιωματικά Εργαστήρια για την ενίσχυση των γενικών δεξιοτήτων των φοιτητών στο Γραπτό και Προφορικό λόγο καθώς και την Εργασία σε Ομάδα. Τα βιωματικά Εργαστήρια πραγματοποιήθηκαν κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2012 -2013. Οι δεξιότητες αυτές κρίνονται ως αναγκαίες κατά τη διάρκεια των σπουδών σε Σχολές Μηχανικών αλλά και κατά την επαγγελματική πορεία των Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων.

Στα Εργαστήρια δόθηκε έμφαση στο τρίπτυχο: εκμάθηση, εξάσκηση και εφαρμογή, έτσι ώστε η ενίσχυση των δεξιοτήτων των φοιτητών να επιτευχθεί με βιωματικό τρόπο.

Οδηγίες και λοιπές πληροφορίες

  • Τα Βιωματικά Εργαστήρια απευθύνονταν σε όλους τους φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης.
  • Όλα τα Εργαστήρια είχαν διαδραστικό και βιωματικό χαρακτήρα. Δείτε εδώ την αναλυτική περιγραφή τους.
  • Στο τέλος των εργαστηρίων δόθηκαν βεβαιώσεις παρακολούθησης στους φοιτητές που ολοκλήρωσαν επαρκώς ένα Εργαστήριο.
  • Τα Εργαστήρια πραγματοποιήθηκαν στην Πολυτεχνειούπολη, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΜΠΔ.

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να μεταβείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση των βιωματικών εργαστηρίων στο e-class:

http://www.eclass.tuc.gr/courses/SCI184/

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012