Διοργάνωση εκδηλώσεων της Δ.Α.ΣΤΑ.

Η Δ.Α.ΣΤΑ. διοργανώνει ενημερωτικές εκδηλώσεις με σκοπό την παρουσίαση της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Πολυτεχνείου Κρήτης καθώς και των επιμέρους δομών της (Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας, Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης) με έμφαση στις υπηρεσίες τους προς φοιτητές. Οι εκδηλώσεις παράλληλα αφορούν τη σύνδεση του Ιδρύματος με την παραγωγή και την αγορά εργασίας.

Δείτε παρακάτω τις εκδηλώσεις τις οποίες έχει διοργανώσει η Δ.Α.ΣΤΑ.:

-Ενημερωτική εκδήλωση για τις Δομές Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (23/10/2012)

-«Εμπειρίες   Φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης  από τις υπηρεσίες  του Γραφείου Διασύνδεσης &  Σταδιοδρομίας, της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας και του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης» (26/05/2015)

 

 

 

 

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012