Εκδηλώσεις

Η Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Πολυτεχνείου Κρήτης διοργανώνει αλλά και συμμετέχει σε εκδηλώσεις σε μια προσπάθεια εξωστρέφειας και σύνδεσης της εσωτερικής κοινότητας του Πολυτεχνείου, με την με την κοινότητα εκτός αυτού, άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα, κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς.

Δείτε τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται απο το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας - ΔΑΣΤΑ

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012