Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα της ΔΑΣΤΑ - Σελίδα 918 από 926

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε παρακάτω: http://www.ozyegin.edu.tr/ULUSLARARASI/Full-Time-International-Students/Undergraduate?lang=en-US
Διαβάστε περισσότερα
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε παρακάτω: http://www.fulbright.gr/greek_research.html
Διαβάστε περισσότερα
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε παρακάτω: http://www.diorismos.gr/Dpages/news/viewnews.php?nid=10795&spec=edu&type=1
Διαβάστε περισσότερα
Το Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες είναι ένα πρόγραμμα διασυνοριακής ανταλλαγής το οποίο προσφέρει σε νέους ή φιλόδοξους επιχειρηματίες την ευκαιρία να…
Διαβάστε περισσότερα
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε παρακάτω: http://www.diorismos.gr/Dpages/news/viewnews.php?nid=10779&spec=edu&type=1
Διαβάστε περισσότερα
Η Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) προσφέρει ένα εκτενές πρόγραμμα υποτροφιών  για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, σε φοιτητές και…
Διαβάστε περισσότερα
Το Ίδρυμα Fulbright (Fulbright Foundation), Βασιλίσσης Σοφίας 6, 106 74 Αθήνα, 1ος όροφος, http://www.fulbright.gr , προσφέρει ένα νέο κύκλο…
Διαβάστε περισσότερα
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε παρακάτω: http://www.physics.ntua.gr/gr/micronano/index.htm
Διαβάστε περισσότερα
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε παρακάτω: http://www.career.uth.gr/el/postgrad/postgraduate-studies/6660--2011-2012
Διαβάστε περισσότερα
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε παρακάτω: http://pg.env.duth.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=48:enrolment-call&catid=38:msc-enrol…
Διαβάστε περισσότερα
ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012