Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα της ΔΑΣΤΑ - Σελίδα 921 από 928

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε παρακάτω: http://pg.env.duth.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=48:enrolment-call&catid=38:msc-enrol…
Διαβάστε περισσότερα
Δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο του Πολυτεχνείου Κρήτης η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση 4 ατόμων στα πλαίσια της ΔΑΣΤΑ. Οι θέσεις…
Διαβάστε περισσότερα
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε παρακάτω: http://www.ifz.tugraz.at/ias/IAS-STS/Application
Διαβάστε περισσότερα
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε παρακάτω: http://ic.daad.de/athen/stipendien_daadgr.html#2
Διαβάστε περισσότερα
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε παρακάτω: http://www.diorismos.gr/Dpages/learning/viewlearning.php?lid=420
Διαβάστε περισσότερα
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε παρακάτω: http://www.diorismos.gr/Dpages/learning/viewlearning.php?lid=419
Διαβάστε περισσότερα
Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας – Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας – καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα…
Διαβάστε περισσότερα
Ανακοίνωση Υπουργείου Παιδείας, Δια Βιου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Διαβάστε περισσότερα
Ενημερωτικό Σημείωμα για το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια»1. Σε ποιους απευθύνεται το Πρόγραμμα; Πόσους πελάτες μπορεί να καλύψει το Πρόγραμμα;Απευθύνεται…
Διαβάστε περισσότερα
Η HackFwd, μια pre-seed εταιρεία επιχειρηματικών συμμετοχών με έδρα τη Γερμανία, ξεκινά τη δράση της στην Ελλάδα και δέχεται προτάσεις από ελληνικές…
Διαβάστε περισσότερα
ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012