Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ

Το Πολυτεχνείο Κρήτης συμμετέχει στο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και υλοποιεί δύο Προγράμματα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ως συντονιστής ενώ συμμετέχει σε δύο ακόμη.

Με τις δράσεις αυτές, το Πολυτεχνείο Κρήτης προσφέρει για πρώτη φορά τη δυνατότητα σε παλαιούς αποφοίτους να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους ή να μετεκπαιδευτούν σε αντικείμενα χρήσιμα για την επαγγελματική τους δραστηριότητα και την κοινωνία. Τονίζεται επίσης ότι μερικά από τα προσφερόμενα μαθήματα θα διδαχθούν από καθηγητές συνεργαζομένων Ιδρυμάτων μέσω φυσικής παρουσίας ή τηλεκπαίδευσης. Τα προγράμματα προσφέρονται χωρίς κόστος για τους εκπαιδευόμενους.

Δείτε στις σελίδες που ακολουθούν λεπτομέρειες για τα προσφερόμενα προγράμματα και τις ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων για τους κύκλους σπουδών του εαρινού εξαμήνου 2013-2014 και των δύο εξαμήνων του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015.

Το πρόγραμμα "Συστήματα διοίκησης & σύγχρονες τεχνολογίες παραγωγής" συντονίζεται από το Πολυτεχνείο Κρήτης, και συγκεκριμένα τη Σχολή Μηχα νικών Παραγωγής & Διοίκησης. Συμμετέχουν το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης - Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης και το Πανεπιστήμιο Κρήτης - Σχολή Οικονομικών Επιστημών. Τρείς κύκλοι σπουδών θα υλοποιηθούν στο Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά (εαρινό εξάμηνο 2013-2014, χειμερινό και εαρινό εξάμηνο 2014-2015 αντίστοιχα), ένας κύκλος στο Πανεπιστήμιο Κρήτης στο Ρέθυμνο (εαρινό εξάμηνο 2013-2014) και ένας κύκλος σπουδών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης στην Ξάνθη (χειμερινό εξάμηνο 2014-2015).

Σύνδεσμος προς το πρόγραμμα


Το πρόγραμμα "Προηγμένα περιβαλλοντικά θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας" συντονίζεται από το Πολυτεχνείο Κρήτης, και συγκεκριμένα τη Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος.

Η έναρξη του προγράμματος προβλέπεται να γίνει στο προσεχές διάστημα οπότε και θα ενεργοποιηθεί ο σχετικός ιστότοπος.


Το πρόγραμμα "Περιβαλλοντική διαχείριση - Σύγχρονα εργαλεία" συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, και συγκεκριμένα το Τμήμα Περιβάλλοντος. Συμμετέχουν το Πολυτεχνείο Κρήτης - Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, και το Πανεπιστήμιο Αθηνών - Τμήμα Χημείας.
Τρείς τάξεις εκπαιδευομένων αποφοίτων στις τρείς πόλεις (Μυτιλήνη, Αθήνα, Χανιά), και τρείς κύκλοι μαθημάτων πρόκειται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.

Η έναρξη του προγράμματος προβλέπεται να γίνει στο προσεχές διάστημα οπότε και θα ενεργοποιηθεί ο σχετικός ιστότοπος.


Το πρόγραμμα "Σύγχρονες εξελίξεις στις θαλάσσιες κατασκευές" συντονίζεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και συγκεκριμένα τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, τη Νομική Σχολή και τη Σχολή Γεωλογίας. Συμμετέχουν το Πανεπιστήμιο Πατρών - Τμήμα Πολιτικοί Μηχανικών και το Πολυτεχνείο Κρήτης - Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης & Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων.

Τρείς κύκλοι μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν παράλληλα σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Χανιά. Η διδασκαλία θα γίνεται εναλλάξ από διδάσκοντες των τριών Ιδρυμάτων με ταυτόχρονη μετάδοση στις άλλες ομάδες (τηλεκπαίδευση).

Αφίσα προγράμματος
Ενημερωτικό φυλλάδιο
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Αίτηση


Το πρόγραμμα "Εφαρμογές των Προηγμένων Υλικών σε Κατασκευές και η Διαχείρισή τους στη Βιομηχανική Παραγωγή" συντονίζεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και συγκεκριμένα το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Συμμετέχουν το Πολυτεχνείο Κρήτης - Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης - Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και διοίκησης. Θα πραγματοποιηθούν 3 κύκλοι επιμόρφωσης με δύο τμήματα ο καθένας ενώ έχει επιλεγεί το μικτό σύστημα εκπαίδευσης εξ αποστάσεως και δια ζώσης διδασκαλία.

Δωρεάν συμμετοχή για αποφοίτους του ΜΠΔ, ΜΗΧΟΠ κ.λπ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 30/4/2014.

Έναρξη προγράμματος: Δευτέρα 5/5/2014.

Λήξη προγράμματος: Τετάρτη 2/7/2014.

Περισσότερες πληροφορίες 

http://diaviou.auth.gr/pega/meng

Προκήρυξη

Πρόγραμμα δράσης, εκπαιδευτές, διδασκόμενη ύλη

Αίτηση


© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--