Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Όσοι επιθυμούν να επισκεφθούν την Πολυτεχνειούπολη, μπορούν να χρησιμοποιήσουν το λεωφορείο, η αφετηρία του οποίου βρίσκεται στην Πλατεία Αγοράς (έξω από την Εθνική Τράπεζα Ελλάδας).

Μπορείτε να μετακινηθείτε από και προς την Πολυτεχνειούπολη κατά τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, χρησιμοποιώντας δώδεκα (12) απ’ ευθείας δρομολόγια με την ένδειξη «ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ». Τα δρομολόγια αυτά αναχωρούν από τα Χανιά στις 8:45, 9:45, 10:45, 11:45, 12:45, 13:45, 14:45, 15:45, 16:45, 17:45, 18:45, 19:45 και ακολουθούν την διαδρομή Εθνική Τράπεζα επί της Πλατείας Αγοράς, Ανδρέα Παπανδρέου, Ηρώων Πολυτεχνείου, Ακρωτηρίου, είσοδος στην Πολυτεχνειούπολη, διέλευση του εσωτερικού δακτυλίου και επιστροφή στα Χανιά.

Επιπλέον, το δρομολόγιο του ΚΤΕΛ των 8:00 π.μ., προς Κουνουπιδιανά εισέρχεται τις εργάσιμες ημέρες στην Πολυτεχνειούπολη.

(Μόνον για την περίοδο της εξεταστικής του Χειμερινού Εξαμήνου, το δρομολόγιο των 7.30 π.μ. προς Κουνουπιδιανά θα εισέρχεται στην Πολυτεχνειούπολη ενώ το δρομολόγιο των 8.00 π.μ. προς Κουνουπιδιανά δεν θα εισέρχεται. Μετά το πέρας της εξεταστικής το μόνο που θα εισέρχεται στην Πολυτεχνειούπολη θα είναι αυτό των 8.00 π.μ.)


Τα Σαββατοκύριακα καθώς και τις ημέρες αργιών και προκειμένου να εξυπηρετούνται οι φοιτητές που θέλουν να σιτιστούν στην Λέσχη, ορίζονται τα εξής τέσσερα (4) δρομολόγια της γραμμής των Κουνουπιδιανών (Νο 18): 12:30, 14:30, 18:30 και 19:30, για τα οποία οι φοιτητές μπορούν να κάνουν χρήση της μηνιαίας κάρτας.

Οι φοιτητές μπορούν να κάνουν χρήση των ανωτέρω αποκλειστικών δρομολογίων αλλά και των υπ΄αριθμόν  18 και 23 δρομολογίων του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. κατά τις εργάσιμες ημέρες που λειτουργεί το Ίδρυμα καθώς και τις ημέρες της εξεταστικής περιόδου.
 

Κάρτα Απεριορίστων Διαδρομών για Φοιτητές και Εργαζόμενους

Οι φοιτητές προκειμένου να κάνουν χρήση των ανωτέρω δώδεκα (12) αποκλειστικών δρομολογίων αλλά και των υπ΄αριθμόν 18 και 23 δρομολογίων, κατά τις εργάσιμες ημέρες που λειτουργεί το Ίδρυμα καθώς και τις ημέρες της εξεταστικής περιόδου, δύνανται να αγοράσουν μηνιαία κάρτα απεριορίστων διαδρομών με κόστος δεκαεπτά ευρώ (17,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Για κάρτα απεριορίστων διαδρομών για το προσωπικό του Ιδρύματος η τιμή ανέρχεται στο ποσό των σαράντα ευρώ (40,00 €) ανά μηνιαία κάρτα διαδρομής.

Η έκδοση της κάρτας για φοιτητές γίνεται στην οδό Κριάρη 40 - 4ος όροφος (Μέγαρο ΠΑΝΘΕΟΝ), 08.00-15.00 κατά την πρώτη εβδομάδα κάθε μήνα. Για την έκδοση της κάρτας απαιτείται μόνον η επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα (όπως μη τήρηση του προγράμματος δρομολογίων) μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων.

Χάρτες με τοποθεσίες υπηρεσιών και κτιρίων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους εξής διαδραστικούς χάρτες 

Ειδικές Τιμές για Φοιτητές για το Υπεραστικό ΚΤΕΛ

Βάσει σύμβασης από τις 13/5/2013 ισχύει μείωση κατά 50% του κομίστρου στις μετακινήσεις των φοιτητών, οι οποίοι είναι δικαιούχοι δελτίου ειδικού εισιτηρίου, με τις οδικές υπεραστικές συγκοινωνίες που συνδέουν την έδρα της σχολής φοίτησης τους με τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012