Πρακτική Άσκηση


 

Το 2021 συνεχίζεται το πρόγραμμα:

 

Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

του Πολυτεχνείου Κρήτης


Πρωτόκολλο και Συντονιστική Επιτροπή Διαχείρισης Περιστατικών COVID-19

Email  Επικοινωνίας με Συντονιστική Επιτροπή: covid<στο>tuc.gr


 

Η πρόβλεψη κατανομής των θέσεων πρακτικής για το 2021 στις Σχολές του Πολυτεχνείου Κρήτης, αλλά και η διάρκεια της πρακτικής ανά σχολή φαίνονται παρακάτω.

 

 

Σημειώνεται ότι υπό προϋποθέσεις, υπάρχει ευελιξία και δυνατότητα "κινητικότητας" των διαθέσιμων θέσεων μεταξύ των σχολών του ιδρύματος.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η πρακτική άσκηση τα προηγούμενα έτη: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012