Για καθοδήγηση σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, ενώ επίσης συμβουλές παρέχουν αφιλοκερδώς το Κέντρο Εθελοντών Μανατζερ Ελλάδος (ΚΕΜΕΛ) και το Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης.

 

Λίστα Καθοδηγητών

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012