Υπεύθυνος καθηγητής για την υλοποίηση της Δράσης "Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας του Πολυτεχνείου Κρήτης" είναι από τα μέσα Αυγούστου του 2012 ο επικ. καθηγητής κ. Ευάγγελος Γρηγορούδης.

Κατά την έναρξη του έργου, τον Οκτώβριο του 2012 έως τα μέσα Αυγούστου του 2012, υπεύθυνος του έργου διατέλεσε ο αν. καθ. Βασίλειος Κελεσίδης.

Επίσης, στην ομάδα έργου συμμετέχουν και άλλα Μέλη ΔΕΠ του Πολυτεχνείου Κρήτης, εξωτερικοί τεχνικοί σύμβουλοι, καθώς και εργαστηριακοί βοηθοί που υποστηρίζουν τη διαδασκαλία του Μαθήματος Επιχειρηματικότητας.

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012