Δημόσιες και Διεθνείς Σχέσεις

Το Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων δραστηριοποιείται ενεργά σε διάφορους τομείς προκειμένου να προβάλλει τόσο το εκπαιδευτικό όσο και το ερευνητικό προφίλ του Πολυτεχνείου Κρήτης. Αποτελεί ουσιαστικό σύνδεσμο του Πολυτεχνείου Κρήτης με τον υπόλοιπο κόσμο, τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, αλλά και την τοπική κοινωνία με κύριο στόχο του την ανάδειξη του Ιδρύματος τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 

Καλωσόρισμα Πρωτοετών
Ανοικτή Ημέρα Γνωριμίας με το Πολυτεχνείο Κρήτης
Ημέρα Επιστήμης & Τεχνολογίας
Ημέρα Επιστήμης & Τεχνολογίας
Aπονομή Βραβείου Αριστείας
Απονομή Υποτροφιών Παγκρητίου Κληροδοτήματος
Εορτασμός 40 χρόνων από την Ίδρυση του Πολυτεχνείου Κρήτης
Επίσημη συμμετοχή Ιδρύματος σε Εκθέσεις
Ομιλίες Διακεκριμένων Επιστημόνων
TedXTechnicalUniverisityofCrete
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012