Αιτήματα προς τη Διεύθυνση Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής, υποβάλλονται κυρίως μέσω του συστήματος εξυπηρέτησης αιτημάτων στο https://helpdesk.tuc.gr/. Μπορείτε να δείτε τη σελίδα με σχετικές οδηγίες.

Για μία σειρά αιτημάτων, απαιτούνται πολύ συγκεκριμένα στοιχεία για να εξυπηρετηθούν. Παρακάτω παρουσιάζονται αυτά τα στοιχεία για κάθε είδους αίτηση.

Δίκτυα - Αλλαγή DNS

IP Διεύθυνση:
Όνομα:

Δίκτυα - Αλλαγή Πολιτικής Firewall

IP Διεύθυνση:
Πόρτες:

Δίκτυα - Αλλαγή συντεταγμένων κεραίας TUC@Home (Μετακόμιση)

Νέες Συντεταγμένες:
Νέα διεύθυνση:
Νέος σταθμός βάσης με οπτική επαφή:

Δίκτυα - Ενεργοποίηση πρίζας δικτύου

Όνομα εργαστηρίου και Τομέας:
Όνομα πρίζας:
Φυσική Διεύθυνση υπολογιστή (MAC):
Αν χρειάζεστε καλώδιο δικτύου (μέτρα):

Δίκτυα - Ενημέρωση στοιχείων χρήστη

Όνομα πρίζας:
IP διεύθυνση:
Φυσική Διεύθυνση υπολογιστή (MAC):
Αριθμός Γραφείου:
Ονοματεπώνυμο:
Ιδιότητα:
Τηλέφωνο:

Δίκτυα - Καλώδιο σύνδεσης

Μήκος καλωδίου δικτύου ή τηλεφώνου (μέτρα):

Δίκτυα - Μεταφορά υπολογιστή ή/και τηλεφώνου

Παλαιά και νέα πρίζα δικτύου:
Η ip διέυθυνση του υπολογιστή που μεταφέρεται:
Φυσική Διεύθυνση υπολογιστή (MAC):
Παλιός και νέος αριθμός γραφείου :
Ο αριθμός του τηλεφώνου που μεταφέρεται:

Δίκτυα - Προσωρινοί Λογαριασμοί Ασύρματου Δικτύου

Αριθμός Προσωρινών Λογαριασμών (έως 100):
Σκοπός (π.χ. συνέδριο BEST):
Ημερομηνία Ενεργοποίησης Λογαριασμών:
Ημερομηνία Απενεργοποίησης Λογαριασμών:

Τηλεφωνία - Τηλεφωνική Συνδιάσκεψη

Ημερομηνία συνδιάσκεψης:
Ώρα συνδιάσκεψης:
Εκτιμώμενος αριθμός μελών συνδιάσκεψης:
Εκτιμώμενη διάρκεια (σε λεπτά):

Τηλεφωνία - Pickup Group

Ονομασία ομάδας (π.χ. Γραμματεία ΗΜΜΥ):
Τηλέφωνα που θα συμμετέχουν (π.χ. 1234, 2345, 3456):

Τηλεφωνία - Σύνδεση νέου τηλεφώνου

Όνομα πρίζας:
Καλώδιο τηλεφώνου(μέτρα):

Παρακαλούμε παραθέστε τα στοιχεία του Διευθυντή του Εργαστηρίου ή του Προϊσταμένου σας ώστε να ενημερωθεί σχετικά με τη νέα σύνδεση.
Ονοματεπώνυμο προϊσταμένου/διευθυντή:
email προϊσταμένου/διευθυντή:

Τηλεφωνία - Προγραμματισμός πλήκτρων μνήμης

Σχετικός εσωτερικός αριθμός:
Μνήμη 1:
Μνήμη 2:
Μνήμη 3:
Μνήμη 4:
Μνήμη 5:
Μνήμη 6:

Τηλεφωνία - Κωδικός Πρόσβασης Συσκευής

Τηλέφωνο συσκευής:
Κωδικός πρόσβασης (6-12 αριθμοί):

Τηλεφωνία - Αναμονή κλήσης

Νούμερο στο οποίο θα εφαρμοστεί:

Τηλεφωνία - Αλλαγή Φραγής

Αριθμός τηλεφώνου για αλλαγή φραγής:

Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω
Αστικά:
Εσωτερικά:
Αστκά & Υπεραστικά:
Αστικά, Υπεραστικά & Κινητά:
Αστικά, Υπεραστικά, Διεθνή:
Αστικά, Υπεραστικά, Διεθνή & Κινητά:
Αστικά & Κινητά:

Παρακαλούμε παραθέστε τα στοιχεία του Διευθυντή του Εργαστηρίου ή του Προϊσταμένου σας ώστε να ενημερωθεί σχετικά με τη νέα σύνδεση.
Ονοματεπώνυμο προϊσταμένου/διευθυντή:
email προϊσταμένου/διευθυντή:

Τηλεφωνία – Εικονικό fax

Υπεύθυνος εικονικού fax ( Π.χ. Διευθυντής Εργαστηρίου / Υπηρεσίας κλπ):
Μονάδα που θα εξυπηρετεί το fax (Π.χ. Γραφείο, Εργαστήριο, Υπηρεσία κλπ):
Τηλεφωνικό νούμερο του fax που τυχόν ήδη έχετε και θέλετε να αντικαταστήσετε:
Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη λήψη των εισερχομένων fax:
Ονοματεπώνυμα των ατόμων που θα χρησιμοποιούν το εικονικό fax για αποστολή εγγράφων:
Πληροφορία που θα θέλατε να εμφανίζεται ως επικεφαλίδα στα απεσταλμένα fax – μέγιστο μήκος 45 χαρακτήρες (Π.χ. το Τηλεφωνικό Νούμερο ή κάποιο Ονοματεπώνυμο ή κάποιο όνομα  Εργαστηρίου / Υπηρεσίας):

Τηλεδιάσκεψη

Ημερομηνία διεξαγωγής Τηλεδιάσκεψης:
Τρόπος διεξαγωγής (epresence/IP κλήση/Άλλο):
Θέμα Τηλεδιάσκεψης:
Ώρα έναρξης:
Ώρα λήξης:
Αριθμός εξωτερικών συμμετεχόντων:
Στοιχεία εξωτερικών συμμετεχόντων (email):
Επιθυμητή αίθουσα διεξαγωγής τηλεδιάσκεψης:

Υπηρεσίες - Νέα λίστα στον List Server

Email διαχειριστή λίστας:
Όνομα διαχειριστή λίστας:
Όνομα λίστας (π.χ. xyzmembers):
Περιγραφή λίστας σε μια πρόταση:

Γνωρίζω ότι απαγορεύεται η προσθήκη ηλεκτρονικών διευθύνσεων σε λίστα επικοινωνίας ή η μαζική αποστολή οποιουδήποτε ηλεκτρονικού μηνύματος χωρίς την προηγούμενη έγκριση των κατόχων των ηλεκτρονικών διευθύνσεων (spam). Γνωρίζω επίσης ότι οποιαδήποτε παράβαση αυτού του όρου θα έχει ως αποτέλεσμα τη χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση διακοπή λειτουργίας της λίστας. (γράψτε 'ΝΑΙ'):

ΤΔΥΥ - Νέο VM

Επιθυμητό λειτουργικό σύστημα:
Επιθυμητή μνήμη (σε GB):
Επιθυμητός αποθηκευτικός χώρος (σε GB):
Διάστημα χρήσης:

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--