Πρόγραμμα Μαθημάτων και Αιθουσών

Προγράμματα Μαθημάτων και Εξεταστικής

Πρόγραμμα Αιθουσών Πολυτεχνείου Κρήτης


Χρησιμοποιώντας αυτή την υπηρεσία οι χρήστες μπορούν να δουν το επικαιροποιημένο πρόγραμμα μαθημάτων - αιθουσών όπως αυτό διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες και τις διαθέσιμες αίθουσες. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση program.tuc.gr.

Παράλληλα η υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα κράτησης αιθουσών από το προσωπικό του Πολυτεχνείου καθώς και αναγνωστηρίων από τους φοιτητές ή άλλα μέλη της Πολυτεχνικής κοινότητας.

 

Διαδικασία Κράτησης

Για την ηλεκτρονική κράτηση, οι χρήστες εισέρχονται στην εφαρμογή program.tuc.gr, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του ιδρυματικού τους λογαριασμού (κωδικοί πρόσβασης που έχουν δοθεί από το Μηχανογραφικό Κέντρο). Οι χρήστες είναι σε θέση να κάνουν μία κράτηση μετά την παρέλευση μίας περίπου ημέρας από την στιγμή της πρώτης εισόδου τους στην εφαρμογή.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικά με την διαδικασία κράτησης, οι χρήστες μπορούν να απευθυνονται στο Helpdesk του Πολυτεχνείου Κρήτης

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012