Παρακάτω θα βρείτε ένα συνοπτικό κατάλογο όλων των υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών που προσφέρονται κεντρικά στο Ίδρυμα. Στο κάτω μέρος της σελίδας, υπάρχει ο πλήρης κατάλογος των υπηρεσιών.

Για θέματα που δεν καλύπτονται σε κάποια από αυτές τις σελίδες, μπορείτε να στείλετε σχετικό αίτημα από το https://helpdesk.tuc.gr/ στην κατηγορία "Μηχανογραφικό, Δίκτυα, Υπολογιστική Υποδομή"

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Φοιτητολόγιο / Συγγράματα / Λογισμικό Microsoft / Υπηρεσίες ΕΔΕΤ

Τηλεφωνία

Πρόσβαση στο Διαδίκτυο

Κοινόχρηστοι Υπολογιστές και Εξοπλισμός (Μηχανογραφικό Κέντρο)

Φιλοξενία Ιστότοπων / Υπολογιστικών Συστημάτων Data Center

Πλήρης Κατάλογος Υπηρεσιών

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012