Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε συχνές ερωτήσεις για θέματα που αφορούν τις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής

Αν έχετε κάποιο πρόβλημα που δεν καλύπτεται στις παραπάνω σελίδες, επικοινωνήστε παρακαλώ με το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012