Ενσωμάτωση των Τηλεφωνικών Καταλόγων στον Internet Explorer

Αναζήτηση στον τηλεφωνικό κατάλογο προσώπων του Πολυτεχνείου Κρήτης, τώρα με δυνατότητα ενσωμάτωσης στην εφαρμογή πλοήγησης Internet Explorer. Για την εγκατάσταση, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω εικονίδια και ακολουθήστε τις οδηγίες:

Προσοχή: η ενσωμάτωση έχει δοκιμαστεί μόνο στην έκδοση 11 του Internet Explorer

Λειτουργίες

  • Εμφάνιση προτεινόμενων αποτελεσμάτων κατά την πληκτρολόγηση των κριτηρίων αναζήτησης  • Πραγματοποίηση αντίστροφων αναζητήσεων βάσει του αριθμού τηλεφώνου

     

  • Μετάβαση στη σελίδα τηλεφωνικού καταλόγου προσώπων του Π.Κ. με πάτημα Enter σε κενό πεδίο αναζήτησης.

  • Προβολή αποτελεσμάτων στη σελίδα τηλεφωνικού καταλόγου μετά το πάτημα του Enter, βάσει του περιεχομένου του πεδίου αναζήτησης.
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012