Προσωρινά εκτός λειτουργίας

Temporary Offline

Ο ιστότοπος του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι προσωρινά εκτός λειτουργίας για εργασίες συντήρησης.

Εκτίμηση ενεργοποίησης: 08:50 τοπική

The web site of the Technical University of Crete is temporary offline for maintenance

Estimated activation time: 08:50 local time