Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

Β' 6μήνου 2013 - Φωτείνης Σ.

2 ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια

Foteinis S., Kallithrakas-Kontos N.G., Synolakis C. (2012). Opportunistic Beach nourishment in Greece, a possible source of heavy metals in eroding beaches, 3rd International Conference on Industrial and Hazardous Waste Management, 12-14 September, Chania, Greece.
Foteinis S., Skanavis V., Maravelakis N., Kalligeris N., Sartzetakis G.,  Voukouvalas E., Koutsongiannaki I., Synolakis C. (2013). Anthropogenic erosion in Aghios Nikolaos, Greece. EGU General Assembly 2013, 7-12 April, Vienna, Austria.

1 δημοσίευση

Foteinis S., Kallithrakas-Kontos N.G., Synolakis C. (2013 in press), Oportunistic Beach Nourishment and Heavy Metal Distribution in The Coastal Sediment Compartment, The Case Study of Chania Prefecture In Greece. The Scientific World Journal, vol. 2013, Article ID 472149, http://dx.doi.org/10.1155/2013/472149