Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

Β' 6μήνου 2012 - Καζολέα Μ.

1 δημοσίευση

Kazolea, M., Delis, A.I., Nikolos, I.K., Synolakis, C.E. (2012). An unstructured finite volume numerical scheme for extended 2D Boussinesq-type equations. Coastal Engineering, vol. 69, pp.42-66.


2 ανακοινώσεις σε δύο διεθνή συνέδρια

Kazolea, M., Synolakis, C.E., Delis, A.I. (2012). Boussinesq-type modeling using unstructured finite volume techniques. The 22 International Offshore and Polar Engineering Conference. June 17-23, Rodos, Greece.

Kazolea, M., Delis, A.I., Synolakis, C.E. (2012). Unstructured finite volume techniques for Boussinesq-type modeling. 1st International Conference on Frontiers in computational Physics, December 16-20. Boulder, C0, USA.