Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

Β΄6μήνου 2013 - Καμινάκης Ν.

1 δημοσίευση (υπό κρίση)

Kaminakis N., Drosopoulos G.A. and Stavroulakis G.E. (2013, υπό κρίση). Design and verification of auxetic microstructures using topology optimization and homogenization. Archive of Applied Mechanics.

 

1 ανακοίνωση σε διεθνές συνέδριο

Stavroulakis G.E., Kaminakis N. and Drosopoulos G.A. (2013).  Auxetic Microstructures: Topology Optimization and Numerical Homogenization. 8th German – Greek – Polish Symposium “Recent Advances in Mechanics”, Goslar, Germany, 9-13 September.