Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Πιλοτική Εφαρμογή Καινοτόμων Τεχνικών Αναβάθμισης σε Σχολικές Μονάδες του Δήμου Χανίων

Υπογραφή της σύμβασης από τον Δήμαρχο Χανίων Παναγιώτη Σημανδηράκη και τον Πρύτανη του Πολυτεχνείο Κρήτης Ευάγγελο Διαμαντόπουλο

Από αριστερά: Κ. Ουγγρίνης, Π. Σημανδηράκης, Ευαγγ. Διαμαντόπουλος, Αν. Βαρδάκης

Υπεγράφη τη Δευτέρα 5/10/2020, στο Δημαρχείο Χανίων από τον Δήμαρχο, Παναγιώτη Σημανδηράκη, και τον Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης, Καθηγητή Ευάγγελο Διαμαντόπουλο, προγραμματική σύμβαση για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος, με τίτλο: Πιλοτική Εφαρμογή Καινοτόμων Τεχνικών Αναβάθμισης σε Σχολικές Μονάδες του Δήμου Χανίων. Κατά την υπογραφή της σύμβασης στο Γραφείο του Δημάρχου Χανίων παρευρέθηκαν ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αντώνης Βαρδάκης, καθώς και ο επιστημονικός υπεύθυνος του έργου, Αναπληρωτής Καθηγητής της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, Κωνσταντίνος-Αλκέτας Ουγγρίνης.

Η Προγραμματική Σύμβαση στηρίζεται στα καταγεγραμμένα συμπεράσματα του προγράμματος “Έτσι Μαθαίνω Καλύτερα’’, που εφαρμόστηκε στο Δήμο Αθηναίων, τα έτη 2016-2018 από την ομάδα εργασίας του Εργαστηρίου Μεταβαλλόμενων Ευφυών Περιβαλλόντων του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

α) να αλλάξει την «εικόνα» του σχολείου, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο το αντιλαμβάνονται και το αντιμετωπίζουν οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη της ευρύτερης σχολικής κοινότητας ως κτίριο και ως σύμβολο, και

β) να υποστηρίξει τη «χρήση» του σχολικού χώρου, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται και χρησιμοποιείται, ώστε να ενισχύει την εκπαιδευτική διαδικασία.

Σε συνεργασία με τους αρμόδιους Αντιδημάρχους Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης και Τεχνικών Υπηρεσιών και με τους Προέδρους των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και με μηχανικούς της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, επιλέχθηκαν ως πεδίο εφαρμογής του προγράμματος οι εξής σχολικές διευθύνσεις του Δήμου Χανίων:

  • 4ο , 12θεσιο, ολοήμερο Δημοτικό σχολείο
  • 8ο , 12θέσιο, ολοήμερο Δημοτικό σχολείο
  • 33ο , 1θέσιο ολοήμερο Νηπιαγωγείο,

που στεγάζονται σε συγκρότημα κτιρίων στην Πλατεία Αρκαδίου, περιοχή Αγίου Ιωάννη

και το

  • Γυμνάσιο Νέας Κυδωνίας,

που στεγάζεται σε συγκρότημα κτιρίων στο οικισμό Δαράτσο της Δημοτικής Ενότητας Νέας Κυδωνίας.

Έπειτα από τη δημιουργία των παραπάνω πρότυπων σχολικών μονάδων, η εν λόγω μεθοδολογία θα εφαρμοστεί και θα επεκταθεί σταδιακά σε περισσότερα σχολεία του Δήμου Χανίων.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012