Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Νέο Βιβλίο με Συνεπιμέλεια του Καθ. Κωνσταντίνου Ζοπουνίδη - Recent Trends in Financial Engineering: Towards More Sustainable Social Impact

Ο Καθηγητής και Ακαδημαϊκός Κ. Ζοπουνίδης

O Καθηγητής της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ) του Πολυτεχνείου Κρήτης και Ακαδημαϊκός, Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης συνεπιμελήθηκε μαζί με τους Carine Girard-Guerraud (Audencia Business School, France) και Karima Bouaiss (University of Lille, France) ένα νέο βιβλίο που κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2022 από την World Scientific με τίτλο "Recent Trends in Financial Engineering: Towards More Sustainable Social Impact".

Το βιβλίο αυτό περιέχει ένα σύνολο από τις πλέον πρόσφατες προσεγγίσεις στη χρηματοοικονομική μηχανική. Θα φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο σε νέους ερευνητές και επαγγελματίες που εργάζονται σε αυτόν τον τομέα και θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν γρήγορα την τρέχουσα κατάσταση της χρηματοοικονομικής μηχανικής. Το βιβλίο παρέχει στους αναγνώστες μια ολοκληρωμένη κατανόηση τεχνολογικών θεμάτων και χρηματοοικονομικών καινοτομιών σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα. Θα επιτρέψει επίσης στους αναγνώστες να χρησιμοποιήσουν νέες οικονομετρικές και λειτουργικές μεθόδους για να εξετάσουν ορισμένα καινοτόμα προϊόντα. Τέλος, προτείνει νέες λειτουργικές λύσεις που βασίζονται σε ένα πλαίσιο ανάλυσης που δεν έχει ακόμη διερευνηθεί, έτσι ώστε ο διάλογος μεταξύ επαγγελματιών χρηματοοικονομικής μηχανικής και διευθυντών εταιρειών να είναι πιο αποδοτικός, αποτελεσματικός και να έχει τις βέλτιστες δυνατές επιπτώσεις.

Περιεχόμενα-Contents

 • Financial Engineering and Innovation
  • Evaluation of Innovation in EU Member States: A Multi-Dimensional Approach (Eleni Androulidaki, Michalis Doumpos, and Constantin Zopounidis)
  • Reward-Based Crowdfunding: A Key Component in Development and Funding Strategies (Véronique Bessière and Eric Stéphany)
  • CDS Approximation Accuracy Improvement with Cart and Random Forest Algorithms Based on a Time Span Including the COVID-19 Pandemic Period (Mathieu Mercadier)
 • Issues in Financial Engineering
  • Green Bond Market vs. Carbon Market in Europe: Two Different Trajectories but Some Complementarities (Yves Rannou, Pascal Barneto, and Mohamed Amine Boutabba)
  • Innovative Public Sustainability-Oriented Financial Mechanisms: The Case of Social Impact Bonds (Vincenzo Buffa and Benjamin Le Pendeven)
  • A Multi-Criteria Comparison of Financial Performance between Sustainable and Non-Sustainable Companies (Marianna Eskantar, Michalis Doumpos, Aggeliki Liadaki, and Constantin Zopounidis)
 • Reflections About Financial Engineering
  • Transformations in Shareholder Activism: Past, Present, and Future (Carine Girard-Guerraud, Jennifer Goodman, and Céline Louche)
  • Ethics of the Sharing Economy: The Example of Reward- and Equity-Based Crowdfunding (Sandrine Frémeaux and Carine Girard-Guerraud)
  • Measuring, Accounting, and Reporting Impact (Delphine Gibassier)

Ως προς το αναγνωστικό κοινό, το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε ερευνητές και επαγγελματίες που εργάζονται στους τομείς της εταιρικής χρηματοοικονομικής και της χρηματοοικονομικής της αγοράς που θα ήθελαν να κατανοήσουν γρήγορα την τρέχουσα κατάσταση της χρηματοοικονομικής μηχανικής.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012