Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

EURECA-PRO: Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα Αυτοεκμάθησης Ξένων Γλωσσών

To EURECA-PRO (Eυρωπαικό Πανεπιστήμιο για την Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή) προσφέρει σε όλους τους φοιτητές και το προσωπικό του Πολυτεχνείου Κρήτης ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα αυτο-εκμάθησης (self-paced) ξένων γλωσσών. Τα μαθήματα έχουν προετοιμαστεί από διδάσκοντες των 9 πανεπιστημίων-εταίρων που συμμετέχουν στο Eυρωπαικό Πανεπιστήμιο EURECA-PRO, μεταξύ των οποίων και το Πολυτεχνείο Κρήτης, και αντιπροσωπεύουν γλώσσες που ομιλούνται στα συμμετέχοντα ιδρύματα.

O κατάλογος των προσφερόμενων μαθημάτων αυτο-εκμάθησης ξένων γλωσσών και το υλικό των μαθημάτων είναι διαθέσιμα μέσω του Moodle EURECA-PRO Learning Management System (LMS) στην παρακάτω διεύθυνση:

https://moodle.eurecapro.tuc.gr/course/index.php?categoryid=18

Για να εγγραφείτε σε κάποιο μάθημα που σας ενδιαφέρει, επιλέξτε το συγκεκριμένο μάθημα και συνδεθείτε (login) στην πλατφόρμα μαθημάτων EURECA-PRO LMS με τα ιδρυματικά σας διαπιστευτήρια, αφού επιλέξετε το Πολυτεχνείο Κρήτης από τη λίστα των διαθέσιμων Πανεπιστημίων.

Αν έχετε ήδη συνδεθεί με τα διαπιστευτήριά σας στην πλατφόρμα μαθημάτων EURECA-PRO LMS (δηλαδή, πριν επιλέξετε το μάθημα που σας ενδιαφέρει), τότε για την εγγραφή σας στο μάθημα, απλά επιλέξτε το και πατήστε αυτο-εγγραφή (self-enrolment).

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012