Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

13o Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωολογικής Εταιρείας, 5-8 Σεπτεμβρίου 2013

Η Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία και το Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης διοργανώνουν το 13ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας στην Ελλάδα με τον τίτλο: «Έρευνα και εκμετάλλευση των ορυκτών πόρων" στις εγκαταστάσεις του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων 5-9 Σεπτεμβρίου 2013.

Στο πλαίσιο της σύγχρονης οικονομικής συγκυρίας, η συμβολή της πρωτογενούς παραγωγής στην οικονομική ανάπτυξη κάθε χώρας είναι ουσιαστική. Η έρευνα και η εκμετάλευση των ορυκτών πόρων θα πρέπει να συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση. Το 13ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας σκοπό έχει να γεφυρώσει τη βασική με την εφαρμοσμένη έρευνα στον κλάδο των γεωεπιστημών.

Θέματα του συνεδρίου:

◾ Εξερεύνηση και εκμετάλλευση των ορυκτών πόρων
◾ Βιομηχανικά Ορυκτά και Πετρώματα
◾ Γεωεπιστήμες στην Εκπαίδευση
◾ Γεωθερμία
◾ Γεωμορφολογία
◾ Γεώτοποι- Γεωπάρκα
◾ Γεωφυσική - Σεισμολογία
◾ Γεωχημεία - Βιογεωχημεία
◾ Ενεργειακοί Πόροι
◾ Θαλάσσια Γεωλογία
◾ Ιζηματολογία
◾ Κοιτασματολογία - Οικονομική Γεωλογία
◾ Τεχνολογία εξόρυξης
◾ Περιβαλλοντική Γεωλογία
◾ Πετρολογία - Ορυκτολογία
◾ Στρωματογραφία - Παλαιοντολογία
◾ Τεκτονική - Γεωδυναμική
◾ Μηχανική Γεωλογία - Γεωτεχνική Μηχανική
◾ Υδρολογία - Υδρογεωλογία
◾ Φυσικές Καταστροφές
◾ Τηλεπισκόπηση - GIS

Επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η αγγλική. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του συνεδρίου: 

http://ege13.gr/

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012