Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Εσπερίδα: Ανάπτυξη και Στρατηγική μικρο-μεσαίων Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2014

Το Εργαστήριο Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και το Επιμελητήριο Χανίων, διοργανώνει Εσπερίδα με θέμα «Ανάπτυξη και Στρατηγική μικρο-μεσαίων αγροτικών εκμεταλλεύσεων».

Η Εσπερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό κέντρο του Επιμελητηρίου Χανίων (Ελ. Βενιζέλου 4, 4ος όροφος) την Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2014, από 17:00 – 21:30 και έχει ελεύθερη είσοδο. 

Η Εσπερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος LEONARDO STRAT – Training «Δημιουργία Ευρωπαϊκού Δικτύου ανάπτυξης δεξιοτήτων συμβούλων και εργαλείων για μια κοινή στρατηγική στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις», στο οποίο συμμετέχει το Εργαστήριο Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης και της 4ήμερης Τεχνικής Συνάντησης των διακρατικών εταίρων που θα λάβει χώρα στα Χανιά από Δευτέρα 3 έως Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2014. 

Η εκδήλωση απευθύνεται σε ιδιοκτήτες μικρών και μεσαίων αγροτικών εκμεταλλεύσεων, επιχειρήσεις αγροτικών προϊόντων, συνεταιρισμούς, στελέχη και φορείς που εμπλέκονται στην αγροτική παραγωγή ή στον σχεδιασμό – στρατηγική για την ανάπτυξη-ενίσχυση του αγροτικού τομέα.

Στόχος της Εσπερίδας είναι να ενημερώσει για τα οφέλη του στρατηγικού μάνατζμεντ στον αγροτικό τομέα, να παρουσιάσει την εφαρμογή της στρατηγικής διοίκησης στον αγροτικό τομέα της Γαλλίας και Δανίας και τις προσφερόμενες σε αυτές υπηρεσίες προς τους αγρότες, να ενημερώσει για τις υπηρεσίες συμβουλευτικής προς τους αγρότες καθώς και να παρουσιάσει τα αποτελέσματα αντιπροσωπευτικών πιλοτικών περιπτώσεων εφαρμογής μεθοδολογιών και εργαλείων στρατηγικής διοίκησης σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις στην Κρήτη. 

Η Εσπερίδα περιλαμβάνει τις ενότητες:

H Ελληνική αγροτική παραγωγή και το πλαίσιο αγροτικής ανάπτυξης μετά το 2013.

Στρατηγικό Μάνατζμεντ & εφαρμογές στον αγροτικό τομέα Ευρωπαϊκών χωρών. 

Εργαλεία και Μεθοδολογίες. Πιλοτική εφαρμογή Συμβουλευτικής στην Κρήτη.

Η πρωτοβουλία της διοργάνωσης στοχεύει, αφενός στη διάχυση και ενημέρωση του αγροτικού πληθυσμού και των εμπλεκομένων στον αγροτικό τομέα και αφετέρου, στην καινοτομία, τις προοπτικές και τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή της Στρατηγικής Διοίκησης και συμβουλευτικής στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις. 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012