Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Εκδήλωση με θέμα «Πολυτεχνείο Κρήτης: από την Έρευνα στην Πράξη», Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 18:00 έως 21:00 στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Με


Το Πολυτεχνείο Κρήτης σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Χανίων, διοργανώνουν εκδήλωση με θέμα «Πολυτεχνείο Κρήτης: από την Έρευνα στην Πράξη», την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 18:00 έως 21:00 στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου (ΚΑΜ).

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στα πλαίσια της Συνόδου του Δικτύου INSULEUR (Δίκτυο Νησιωτικών Εμποροβιομηχανικών Επιμελητηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Στη Σύνοδο θα παραβρεθούν Πρόεδροι των Νησιωτικών Επιμελητηρίων της ΕΕ, Πρόεδροι Ελληνικών Επιμελητηρίων, καθώς και ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της ΕΕ κ. Henri Malosse.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η παρουσίαση-προβολή των αποτελεσμάτων-προϊόντων έρευνας (από ερευνητικά προγράμματα ή διπλωματικές-μεταπτυχιακές εργασίες) που παρουσιάζουν πρακτικό ενδιαφέρον για τον επιχειρηματικό κόσμο των Χανίων και της Κρήτης ευρύτερα.

Μερικά από τα θέματα που θα παρουσιαστούν είναι τα ακόλουθα:

3Dcrete -Μια καινοτόμος διαδικτυακή πλατφόρμα για την τρισδιάστατη διαδραστική παρουσίαση των Μνημείων της Κρήτης και την εξέλιξή τους στον χρόνο

Εφαρμογές μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των κτιρίων

Ενίσχυση Παιδαγωγικών Χώρων / Σύστημα Περιβαλλοντικής Προβολής  

Αντικείμενα βελτίωσης του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος

Οικολογικά υλικά δόμησης

Ανάπτυξη οικολογικών έξυπνων νανο-υλικών για την προστασία σύγχρονων και παραδοσιακών κτιρίων από τη φθορά

Ανάπτυξη ασυρμάτου συστήματος on-line ανίχνευσης και παρακολούθησης βλάβης σε κατασκευές με χρήση έξυπνων υλικών

Καινοτόμο στρώμα βιοενίσχυσης για την αντιμετώπιση θαλάσσιων πετρελαιοκηλίδων μικρής κλίμακας (biopad)

Ανάπτυξη καινοτόμου συστήματος διαχείρισης ενέργειας Πανεπιστημιουπόλεων

Σύστημα διαχείρισης ενέργειας μέσω web για την βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας σε νοσοκομεία

Σύστημα Δειγματοληψίας Ποταμών Υψηλής Συχνότητας για Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων (CYBERSENSORS)

Ξενοδοχεία μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης

Ανακύκλωση χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων για τη βιώσιμη παραγωγή βιοντίζελ

Διαγνωστικά Απεικονιστικά Συστήματα για την πρώιμη διάγνωση προ-καρκινικών αλλοιώσεων και τη μη-καταστρεπτική ανάλυση.

Ασύρματα δίκτυα για φυτά-πολύ χαμηλού κόστους & ενεργειακής κατανάλωσης

DURECOBEL - Ανακύκλωση λατομικής παιπάλης, οικοδομικών απορριμμάτων και υλικών κατεδαφίσεων για την παραγωγή καινοτόμων οικολογικών δομικών στοιχείων

Στατική ανάλυση μνημείων: αποτύπωση, ομογενοποίηση, υπολογισμοί

Υπολογιστική Μηχανική / Αρχιτεκτονική ακουστική

Ερευνητικές κατευθύνσεις και εφαρμογή τους στην επίλυση προβλημάτων

Διαχείριση ενέργειας ηλεκτρικού αυτοκινήτου με στόχο τη βελτίωση της κατανάλωσης

Αυτόνομο Ρομποτικό Υποβρύχιο

Ηλεκτρονικά ελεγχόμενη μετάδοση κίνησης δύο σχέσεων για ηλεκτρονικά οχήματα

Ανάπτυξη προηγμένων κυψελών καυσίμου απευθείας τροφοδοσίας άνθρακα ή βιομάζας

Ανάπτυξη καινοτόμου διεργασίας παραγωγής υδρογόνου από υδρόθειο

Σύνθεση μεθανόλης από CO2 και Η2Ο σε ατμοσφαιρική πίεση

Ανάπτυξη ενεργών και σταθερών καταλυτικών συστημάτων παραγωγής Η2 από αναμόρφωση υδρογονανθράκων


Η παρουσία στην εκδήλωση είναι ανοιχτή σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα και η αφίσα της εκδήλωσης.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012