Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Απονομή υποτροφιών «Εμμανουήλ Μιχαηλάκη» σε αριστούχους φοιτητές της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης

 

Την Τρίτη, 1 Ιουλίου 2014, πραγματοποιήθηκε απονομή υποτροφιών, από τον ιατρό κ. Εμμανουήλ Μιχαηλάκη,  σε πέντε αριστούχους προπτυχιακούς φοιτητές της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης. Δικαιούχοι των υποτροφιών για φέτος ήταν τέσσερις φοιτήτριες και ένας φοιτητής, η κα Κουτσούρου Κων/να, ο κος Φυντικάκης Ιωάννης, η κα Δόβρου Ελένη, η κα Αβραμίδου Μαρίνα-Χρυσούλα και η κα Καλογεράκη Γεωργία-Καλυψώ.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012