Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Το Βραβείο Εξαίρετης Έρευνας «Χ. Τσούμας» του ΕΑΠ στον Καθ. Κ. Ζοπουνίδη

Ο Καθηγητής-Ακαδημαϊκός Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης λαμβάνει το βραβείο από τον Κοσμήτορα της Σχολής  Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Αυγουστίνο Δημητρά κατά την τελετή απονομής στις 20.12.2022 στο κεντρικό αμφιθέατρο του ΠΑΔΑ

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) απένειμε το Βραβείο Εξαίρετης Έρευνας «Χρήστος Τσούμας» για το 2022 στον Ακαδημαϊκό Κωνσταντίνο Ζοπουνίδη, Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ) του Πολυτεχνείου Κρήτης. Ο Χρήστος Τσούμας, στη μνήμη του οποίου απονέμεται το βραβείο, ήταν Αναπληρωτής Καθηγητής της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στη Θεματική Ενότητα «Χρηματοοικονομική Διοίκηση» του Προγράμματος Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2021 σε νεαρή ηλικία.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, στόχος του ετήσιου Βραβείου Εξαίρετης Έρευνας «Χρήστος Τσούμας» είναι η αναγνώριση της επιστημονικής συμβολής ερευνητών, στην πρόοδο της επιστημονικής γνώσης στον τομέα της Χρηματοοικονομικής, της Τραπεζικής Οικονομικής, της Εφαρμοσμένης Οικονομικής, και των Οικονομετρικών Μεθόδων και Εφαρμογών. Οι προτεινόμενοι υποψήφιοι μπορεί να είναι μέλη του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) καθώς και Διδάκτορες της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του ΕΑΠ, οι οποίοι έχουν συμβάλει αποδεδειγμένα με επιστημονικές εργασίες αιχμής και επιτεύγματα στην προαγωγή των ανωτέρω επιστημονικών πεδίων, ενώ κριτήριο για την επιλογή αποτελεί η ποιότητα του ερευνητικού έργου κατά την τελευταία πενταετία. Το Βραβείο Εξαίρετης Έρευνας συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο ύψους 1.000 ευρώ και τιμητικό δίπλωμα.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής για την απονομή του Βραβείου διαπίστωσε ότι ο Καθηγητής Κωσταντίνος Ζοπουνίδης, ο οποίος από το 2009 είναι μέλος ΣΕΠ του ΕΑΠ, διαθέτει πλούσιο ποσοτικά και ποιοτικά επιστημονικό έργο, ιδιαίτερα κατά την τελευταία πενταετία, καθώς και πολύπλευρη ερευνητική δραστηριότητα στα πεδία της χρηματοοικονομικής επιστήμης και της επιστήμης των αποφάσεων, με ευρεία διεθνή αναγνώριση του έργου του. Ως εκ τούτου. με ιδιαίτερη χαρά ομόφωνα πρότεινε να του απονεμηθεί το Βραβείο Εξαίρετης Έρευνας «Χρήστος Τσούμας».

Η απονομή του βραβείου πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022 στο κεντρικό Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στο πλαίσιο του 12ου Εθνικού Συνεδρίου της Επιστημονικής Εταιρείας Χρηματοοικονομικής Μηχανικής και Τραπεζικής (ΕΕΧΜΤ), το οποίο διοργάνωσε η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Ο τιμώμενος Καθηγητής-Ακαδημαϊκός Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης έλαβε το βραβείο από τον Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Αυγουστίνο Δημητρά, ο οποίος μάλιστα τυγχάνει Διπλωματούχος της Σχολής ΜΠΔ του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Λίγα λόγια για τον βραβευθέντα

Ο κ. Ζοπουνίδης είναι Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης και Διευθυντής των Εργαστηρίων Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης. Από το 2012 είναι Distinguished Research Professor στο Audencia Business School (Γαλλία) και κατέχει τον τίτλο του Senior Academician στις Royal Academy of Economic and Financial Sciences of Spain και Royal European Academy of Doctors. Από το 2009 είναι μέλος ΣΕΠ του ΕΑΠ, στη θεματική ενότητα ΔΕΟ31-Χρηματοοικονομική Διοίκηση.

Ο κ. Ζοπουνίδης έχει ένα πλούσιο και πολύπλευρο ερευνητικό έργο που καλύπτει θέματα χρηματοοικονομικής διοίκησης, χρηματοοικονομικής μηχανικής και λήψης αποφάσεων. Ειδικότερα, το δημοσιευμένο έργο του αναλύεται ως εξής:

  • 290 εργασίες δημοσιευμένες σε επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους
  • 120 βιβλία και συλλογικοί τόμοι σε διεθνείς και ελληνικούς εκδοτικούς οίκους
  • Επιμέλεια 41 ειδικών τευχών σε επιστημονικά περιοδικά
  • 150 εργασίες σε συλλογικούς τόμους, εγκυκλοπαίδειες και πρακτικά συνεδρίων

Επιπλέον, ο κ. Ζοπουνίδης είναι υπεύθυνος έκδοσης (editor-in-chief) των επιστημονικών περιοδικών International Journal of Multicriteria Decision Making και International Journal of Financial Engineering and Risk Management (Inderscience), Operational Research: An International Journal, Discover Analytics (Springer), ενώ συμμετέχει στην εκδοτική επιτροπή πλήθους άλλων επιστημονικών περιοδικών, όπως: European Journal of Operational Research (Elsevier), EURO Journal on Decision Processes (Elsevier), International Transactions in Operational Research (Wiley), Optimization Letters (Springer), Journal of Banking and Financial Technology (Springer), International Journal of Banking, Accounting and Finance (Inderscience). Από το 2010 είναι Πρόεδρος της Επιστημονικής Εταιρείας Χρηματοοικονομικής Τραπεζικής και Μηχανικής.

Ο κ. Ζοπουνίδης είναι ένας διεθνώς αναγνωρισμένος ερευνητής, όπως είναι εμφανές από την αναγνώριση που έχει λάβει για το μέχρι σήμερα έργο του. Ενδεικτικά, στις βιβλιομετρικές βάσεις ISI Web of Science και Scopus έχει περισσότερες από 3800 και 5400 ετεροαναφορές αντίστοιχα (h index = 36 και 40, αντίστοιχα), ενώ στη βάση του Google Scholar καταγράφονται περισσότερες από 19500 αναφορές στο έργο του (h-index = 75).

Επιπλέον, ο κ. Ζοπουνίδης έχει λάβει πλήθος βραβείων από διεθνείς επιστημονικές ενώσεις, καθώς και ιδρύματα και φορείς της ημεδαπής. Ενδεικτικά, αναφέρονται το MOISIL Gold Medal and Diploma από το MOISIL International Foundation (1996), το Χρυσό Μετάλλιο της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών (2009) και το MCDM Edgeworth-Pareto Award της International MCDM Society (2013). Επιπλέον, έχει αναγορευτεί Επίτιμος Διδάκτορας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2019) και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (2019), ενώ κατέχει τον τίτλο του Επίτιμου Καθηγητή από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (2019) και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (2021).

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012