Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Σεμινάριο για Νέα Μέλη του Ακαδημαϊκού Προσωπικού από το ΚΕΔΙΜ του ΠΚ

Το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (ΚΕΔΙΜ) του Πολυτεχνείου Κρήτης διοργανώνει σύντομο σεμινάριο για τα νέα μέλη του Ακαδημαϊκού Προσωπικού όλων των Σχολών, στα οποία έχει ανατεθεί διδασκαλία μαθημάτων ή εργαστηρίων ή εργαστηριακών μαθημάτων (τακτικό ή έκτακτο προσωπικό ή ερευνητές).

Αντικείμενο του σεμιναρίου είναι «Η μετάβαση στη φοιτητοκεντρική Διδασκαλία και Μάθηση» με σκοπό την ενημέρωση σε θέματα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, με έμφαση στον σχεδιασμό μαθήματος, στο υλικό της μάθησης, στην αξιολόγηση της μάθησης και στα μαθησιακά αποτελέσματα.

Η συνολική διάρκεια είναι 20 ώρες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Ειδικότερα:

  • (α) Σύγχρονη τηλεκπαίδευση διάρκειας 8 ωρών (ΖΟΟΜ) από Δευτέρα 13.02.2023 έως Πέμπτη 16.02.2023, 17:00 – 19:00 και
  • (β) Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση (E-Class) διάρκειας 12 ωρών έως τέλος Απριλίου 2023.

Οι συμμετέχοντες/ουσες θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Στο σεμινάριο θα επιδιωχθεί η ενεργητική συμμετοχή και η βιωματική μάθηση μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και παραδειγμάτων εφαρμογής σε μαθήματα/εργαστήρια.

Συντονίστρια/Εισηγήτρια του σεμιναρίου είναι η Δρ. Ε. Κρασαδάκη.

Σύνδεσμος Τηλεδιάσκεψης ZOOM

https://tuc-gr.zoom.us/j/98649983664?pwd=cE5vSWwxTFpySFBhdnpJd2lwWDZUQT09

Meeting ID: 98649983664, Password: 537927

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012