Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Σιωπηλή βόμβα βυθού

Ελευθεροτυπία, 02.02.2013

ΤΟ «SEA DIAMOND» ΔΙΑΒΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΗΝ ΚΑΛΝΤΕΡΑ

Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης συνεχίζει τη μελέτη σε εργαστηριακό επίπεδο, η οποία μεταξύ άλλων εστιάζει στους κινδύνους που απορρέουν από τη διάβρωση του κουφαριού. Μάλιστα, ο επιστημονικός υπεύθυνος της μελέτης, καθηγητής Ευγ. Γιδαράκος, επισημαίνει ότι «η ανέλκυση του βυθισμένου πλοίου κρίνεται απόλυτα αναγκαία για την αποφυγή μιας μη αναστρέψιμης οικολογικής καταστροφής».

Διαβάστε το υπόλοιπο άρθρο εδώ.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012