Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Οnline Τριήμερο "Water Academy" για Φοιτητές και Προσωπικό του Ιδρύματος

Δωρεάν εγγραφή και παρακολούθηση στο οnline τριήμερο 'Water Academy' προσφέρεται για φοιτητές και προσωπικό του Πολυτεχνείου Κρήτης, με διαλέξεις από ειδικούς στο χώρο της βιώσιμης διαχείρισης νερών και υγρών αποβλήτων. Οι διαλέξεις οργανώνονται από τα Ευρωπαϊκά Ινστιτούτα Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) στο πλαίσιο του προγράμματος "Finding innovative solutions for water scarcity in Southern Europe".

Από το Πολυτεχνείο Κρήτης, συμμετέχει ο Επίκουρος Καθηγητής Αλέξανδρος Στεφανάκης της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΧΗΜΗΠΕΡ).

Θα υπάρχει ζωντανή μετάφραση και στα Ελληνικά, ενώ θα δοθούν και πιστοποιητικά παρακολούθησης σε όσους συμμετέχοντες ολοκληρώσουν επιτυχώς ένα σύντομο ερωτηματολόγιο από τουλάχιστον δύο από τρεις ημέρες, μετά τη λήξη του τριημέρου.

Εγγραφή και Πληροφορίες

Ημερομηνίες και Περιεχόμενο

  • Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021: Αγροδιατροφικός Τομέας
  • Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021: Τομέας Ύδρευσης, Δήμων και Τουρισμού
  • Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2021: Μεταποιητικές Βιομηχανίες

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012