Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Φοιτητής της Σχολής ΗΜΜΥ μεταξύ των 21 υποτρόφων του προγράμματος CGIU απ'όλη την Ελλάδα

Το σχέδιο - πρόταση "Παρακολούθηση πληθυσμών δάκου της ελιάς με παγίδες McPhail και ασύρματη σύνδεση"του 5ετή φοιτητή της Σχολής Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Σπύρου Δασκαλάκη επελέγη μεταξύ 21 συνολικά σχεδίων για συμμετοχή στις εργασίες του προγράμματος Clinton Global Initiative University (CGIU) 21-23 Μαρτίου στο Phoenix της Arizona και χρηματοδότηση για τη στήριξη -υλοποίηση της πρότασης (με φορέα το Πολυτεχνείο Κρήτης).

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και κατάρτισης, στο πλαίσιο του Clinton Global Initiative University, όπου οι επιλεχθέντες υπότροφοι θα εξοικειωθούν με μεθόδους και διαδικασίες οργάνωσης, ανάπτυξης και εκτέλεσης προγραμμάτων κοινωνικής δράσης. Κατά την επιστροφή τους στην Ελλάδα, οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν - υποστηριζόμενοι οικονομικά - τη γνώση και την εμπειρία που θα έχουν αποκομίσει καθώς και τους σχεδιασμούς τους, σε συνεργασία με ήδη υφιστάμενες πρωτοβουλίες ή συγκροτημένους φορείς κοινωνικής δράσης και αλληλεγγύης.

Στην Επιτροπή που έκανε την επιλογή συμμετείχαν: ο Ακαδημαϊκός Γρηγόρης Σκαλκέας, και οι καθηγητές Ναπολέων Μαραβέγιας, Θόδωρος Πελαγίδης, Γιάννης Τούντας και Holly Sargent, τ. Associate Dean του Kennedy School of Government του Harvard.

Το πρόγραμμα αφορά:
α) την στροφή προς τον πρωτογενή τομέα και πρότυπες καλλιέργειες ή/και περιβαλλοντικά φιλικές,
β) την αντιμετώπιση ζητημάτων δημόσιας υγείας,
γ) την ανάληψη κοινωνικών δράσεων κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

 

http://www.angelopouloscgiu.org/

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012