Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

 

 

Φωτογραφίες

 Φωτογραφία:  Ιώαννης Μεθόδιος, π. Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Accenture Hellas, Μέλος του ΚΕΜΕΛ

 

Φωτογραφία: Γιώργος Δημητριάδης, Ιδρυτής της BIOLEA

 

Φωτογραφία: Μιχάλης Καθαράκης, Διευθυντής ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου

 

 

Παρουσιάσεις Ομιλητών

Ι. Μεθόδιος- KEMEL

Ι. Κώτης-KEMEL

Γ. Δημητριάδης- BIOLEA

Μ. Καθαράκης- ΚΕΚ Επιμελητηρίου Ηρακλείου

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012