Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

*** Για να δείτε τις τρέχουσες προκηρύξεις για πρακτική άσκηση (μέσω του ΟΜΙΛΟΥ) δείτε τις ανακοινώσεις του γραφείου Erasmus εδώ: https://www.tuc.gr/index.php?id=4731

 

ΟΜΙΛΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 2017-2021

Το Πολυτεχνείο Κρήτης μετά από ανταγωνιστική αίτηση που κατέθεσε τον Φεβρουάριο του 2017, αξιολογήθηκε επιτυχώς από εξωτερικούς, ανεξάρτητους κριτές, και του απονεμήθηκε από το ΙΚΥ το Πιστοποιητικό Ομίλου Κινητικότητας στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Ο Όμιλος Κινητικότητας Πολυτεχνείου Κρήτης, ο οποίος αποτελείται από τα τρία μεγάλα Ιδρύματα του νησιού (το Πολυτεχνείο Κρήτης, ως αιτών και συντονιστής, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο) και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων, δημιουργήθηκε με στόχο να καλύψει την ολοένα και αυξανόμενη ζήτηση των φοιτητών, όσον αφορά την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό, στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+.

ΟΜΙΛΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 2021-2027

Το 2021 τα μέλη του Ομίλου αποφάσισαν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους και το Πολυτεχνείο Κρήτης, ως Συντονιστής του Ομίλου υπέβαλλε εκ νέου αίτηση η οποία αξιολογήθηκε από ανεξάρτητους αξιολογητές και απέσπασε υψηλή βαθμολογία 80/100. Οι αξιολογητές στα σχόλιά τους ανέφεραν τα εξής: "Πρόκειται για μια καλογραμμένη πρόταση που περιγράφει με σαφήνεια τον τρόπο συνεργασίας των φορέων/εταίρων του Ομίλου για την υλοποίηση των δράσεων. Δεδομένου ότι έκαστος από τους συμμετέχοντες φορείς διαθέτει πλούσια εμπειρία σε δράσεις κινητικότητας και συνεργάζονται με πολλούς ευρωπαϊκούς οργανισμούς, εκτιμάται ότι η συμμετοχή τους στον Όμιλο θα αποτελέσει την αφορμή για νέες συνεργασίες, θα αυξήσει την εξωστρέφεια του κάθε οργανισμού και θα δημιουργήσει υψηλή προστιθέμενη αξία σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο"  Το Πιστοποιητικό του Ομίλου έχει ισχύ για όλη τη νέα προγραμματική περίοδο του Erasmus+ 2021-2027.

Σε αυτή τη βάση, η τοπική σύμπραξη, παρατηρώντας τις σύγχρονες εξελίξεις και απαιτήσεις αλλά και συμβαδίζοντας με τους στόχους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, εστιάζει σε δράσεις οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα:

  • την υποστήριξη των εκπαιδευόμενων ως προς την επίτευξη μαθησιακών αποτελεσμάτων με στόχο να βελτιώσουν την προσωπική τους ανάπτυξη, τη συμμετοχή τους στην κοινωνία ως σκεπτόμενοι και ενεργοί πολίτες και τις δυνατότητες απασχόλησής τους στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, αλλά και εκτός αυτής.
  • την υποστήριξη της επαγγελματικής εξέλιξης, κατάρτισης και απασχόλησης.
  • τη βελτίωση της ικανότητας των συμμετεχόντων στις ξένες γλώσσες.
  • τον εμπλουτισμό των γνώσεων των συμμετεχόντων και την εξοικείωσή τους με άλλους πολιτισμούς και άλλες χώρες δίνοντάς τους την ευκαιρία να δημιουργήσουν δίκτυα διεθνών επαφών, να συμμετάσχουν ενεργά στην κοινωνία και να αναπτύξουν το αίσθημα ευρωπαϊκής ιθαγένειας και ταυτότητας.
  • την αύξηση των συνεργειών, των δυνατοτήτων, της ελκυστικότητας και της διεθνοποίησης, έτσι ώστε να υλοποιούνται δραστηριότητες και προγράμματα που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των ατόμων, εντός και εκτός Ευρώπης.
  • την εξασφάλιση καλύτερης αναγνώρισης των γνώσεων που αποκτώνται στη διάρκεια των περιόδων εκπαίδευσης στο εξωτερικό.

Καθώς η ισχύς βρίσκεται στην ενότητα, αναμένεται ότι όλοι οι εταίροι του Ομίλου Κινητικότητας Πολυτεχνείου Κρήτης, θα αντιμετωπίσουν κοινές προκλήσεις, θα στηρίξουν την απασχολησιμότητα των νέων πτυχιούχων, θα προωθήσουν την έρευνα, την καινοτομία, την ανάπτυξη και το ευ ζην των φοιτητών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα μεγαλύτερη συνοχή ανάμεσα σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες και πρακτική άσκηση. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν ορθή και ενδελεχή προετοιμασία και καθοδήγηση, θα βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες και θα μάθουν πώς να είναι αποτελεσματικοί σε διεθνή, ετερογενή και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα. Αναμένεται ότι οι δράσεις σύμπραξης θα εφοδιάσουν τους φοιτητές με τη γνώση και τις μεταβιβάσιμες δεξιότητες (επαγγελματικές, κοινωνικές, ατομικές), που χρειάζονται για να πετύχουν σε υψηλών προδιαγραφών επαγγέλματα. Επιπρόσθετα οι δράσεις αυτές θα βελτιώσουν την αναγνωρισιμότητα των εταίρων, θα προωθήσουν και θα στηρίξουν διεθνείς συνεργασίες και δεσμούς, ενώ θα αναβαθμίσουν υπάρχουσες υπηρεσίες και δομές.

Ο πρόεδρος κ. Jean-Claude Juncker δήλωσε: "Κάθε ευρώ που επενδύουμε στο Erasmus+ είναι επένδυση στο μέλλον — στο μέλλον ενός νέου ανθρώπου και στο μέλλον της ευρωπαϊκής μας ιδέας. Δεν μπορώ να φανταστώ άλλη επένδυση που να αξίζει περισσότερο από την επένδυση στα πρόσωπα που θα βρίσκονται αύριο σε ηγετικές θέσεις. Καθώς γιορτάζουμε τη συμμετοχή του 9άκις εκατομμυριοστού ατόμου, πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι οι φιλοδοξίες μας για το μέλλον του προγράμματος Erasmus+ είναι 9 φορές μεγαλύτερες".

Ο κ. Tibor Navracsics, επίτροπος αρμόδιος για θέματα εκπαίδευσης, πολιτισμού, νεολαίας και αθλητισμού, δήλωσε: "Όπως κάθε ανταλλαγή Erasmus+ αποτελεί εμπειρία ζωής — σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο — τα 30 χρόνια κινητικότητας και συνεργασίας έχουν προσφέρει στην Ευρώπη μια γενιά 9 εκατομμυρίων ανθρώπων με ανοικτό πνεύμα και νέες επιχειρηματικές ιδέες που διαμορφώνουν σήμερα το μέλλον της κοινωνίας μας".

Στα παρακάτω videos, δίπλα στη ρύθμιση έντασης του ήχου, έχετε τη δυνατότητα ανάγνωσης υπότιτλων στην ελληνική γλώσσα, πατώντας στην επιλογή subtitles τη λέξη "ελληνικά".

The Erasmus+ Traineeship Experience      Erasmus+ Bringing Europeans Together for 30 years

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012