ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ERASMUS+ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2018-2019

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΜΙΛΟΥ...

περισσότερα

Ακολουθεί η κατάταξη φοιτητών της Σχολής ΜΗΧΟΠ, οι οποίοι κατέθεσαν αίτηση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus+ προκειμένου για πραγματοποίηση σπουδών...

περισσότερα

Ακολουθεί η κατάταξη φοιτητών της Σχολής ΑΡΧΜΗΧ, οι οποίοι κατέθεσαν αίτηση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus+ προκειμένου για πραγματοποίηση...

περισσότερα

Ακολουθεί η κατάταξη φοιτητών της Σχολής ΗΜΜΥ, οι οποίοι κατέθεσαν αίτηση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus+ προκειμένου για πραγματοποίηση σπουδών...

περισσότερα

Ακολουθεί η κατάταξη φοιτητών της Σχολής ΜΠΔ, οι οποίοι κατέθεσαν αίτηση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus+ προκειμένου για πραγματοποίηση σπουδών...

περισσότερα

Οι φοιτητές / φοιτήτριες του Πολυτεχνείου Κρήτης οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ προκειμένου να...

περισσότερα

Πρόγραμμα Erasmus+ 2018-2019 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

περισσότερα

Οι φοιτητές / φοιτήτριες του Πολυτεχνείου Κρήτης οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ προκειμένου να...

περισσότερα

Ακολουθεί συνημμένος πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων επιλεγέντων φοιτητών για πρακτική άσκηση Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

περισσότερα

 

Οι φοιτητές του ΜΗΧΟΠ οι οποίοι αιτήθηκαν την μετακίνησή τους στο εξωτερικό για τρίμηνη πρακτική άσκηση μέσω του Erasmus+, έχουν αξιολογηθεί θετικά...

περισσότερα
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--