Επισυνάπτεται η αξιολόγηση αιτήσεων φοιτητών Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών για τρίμηνη πρακτική άσκηση μέσω του Προγράμματος Erasmus+ κατά το...

περισσότερα

 

Επισυνάπτεται η αξιολόγηση αιτήσεων φοιτητών ΜΠΔ για τρίμηνη πρακτική άσκηση μέσω του Προγράμματος Erasmus+ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. ...

περισσότερα

Επισυνάπτεται η προκήρυξη που αφορά την κινητικότητα διδακτικού προσωπικού προς το University of Botswana μέσω της Διεθνούς Κινητικότητας,...

περισσότερα

 

 

Επισυνάπτεται ο οριστικός πίνακας κατάταξης αιτούντων φοιτητών ΠΚ (Β΄ Προκήρυξη), για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus+ για πρακτική άσκηση κατά το...

περισσότερα

 

Επισυνάπτεται ο οριστικός πίνακας κατάταξης μετακινούμενων φοιτητών για σπουδές κατά το Χειμερινό Εξάμηνο 2018-2019 στο πλαίσιο του Προγράμματος...

περισσότερα

Επισυνάπτονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης φοιτητών του ΜΗΠΕΡ οι οποίοι είχαν αιτηθεί να μετακινηθούν στο εξωτερικό για σπουδές μέσω του Προγράμματος...

περισσότερα

Επισυνάπτεται η προκήρυξη που αφορά την κινητικότητα διδακτικού προσωπικού προς το Iowa State University των ΗΠΑ μέσω της Διεθνούς Κινητικότητας,...

περισσότερα

Υπενθυμίζουμε ότι οι φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, διδακτορικοί) οι οποίοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν τρίμηνη...

περισσότερα

Επισυνάπτονται τα αποτελέσματα - αξιολογήσεις των συμμετεχόντων στη Β'  προκήρυξη για πρακτική άσκηση μέσω του προγράμματος Erasmus+ Ομίλου...

περισσότερα

Επισυνάπτονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης φοιτητών της Σχολής Αρχιτεκτόνων-Μηχανικών και της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων οι οποίοι είχαν αιτηθεί...

περισσότερα
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--