Τα μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος τα οποία επιθυμούν να κατατεθεί σχέδιο  προκειμένου για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Διεθνούς Κινητικότητας Erasmus+,...

περισσότερα

Επισυνάπτονται οι αξιολογήσεις και η τελική κατάταξη ανά Σχολή, των φοιτητών οι οποίοι είχαν αιτηθεί  τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Ομίλου...

περισσότερα

 

Επισυνάπτονται οι αξιολογήσεις - κατατάξεις των φοιτητών οι οποίοι είχαν αιτηθεί τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Κινητικότητας Erasmus+ για σπουδές...

περισσότερα

Προκήρυξη για υποβολή αιτήσεων

περισσότερα

Επισυνάπτονται η προκήρυξη θέσεων τρίμηνης πρακτικής άσκησης Erasmus+ στο εξωτερικό, μέσω του Προγράμματος "Όμιλος Κινητικότητας Πολυτεχνείου Κρήτης",...

περισσότερα

Οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης οι οποίοι ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν ένα μέρος των σπουδών...

περισσότερα

Παρακάτω επισυνάπτεται η αξιολόγηση για την Διεθνή Κινητικότητα 2017-2018

περισσότερα

Επισυνάπτεται ο τελικός πίνακας κατάταξης φοιτητών για σπουδές μέσω του προγράμματος Erasmus+ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

περισσότερα

Επισυνάπτεται ο τελικός πίνακας κατάταξης φοιτητών για πρακτική άσκηση Erasmus+ 2017-2018

περισσότερα

 

Επισυνάπτονται οι τελικοί πίνακες κατάταξης ανά Σχολή προκειμένου για την κάλυψη θέσεων πρακτικής άσκησης ακαδ. έτους 2017-2018 μέσω του...

περισσότερα
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--