Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Slide background

Πρόγραμμα

 19:00
Έναρξη Εκδήλωσης - Χαιρετισμός Καθηγητή κ. Ευάγγελου Διαμαντόπουλου, Πρύτανη Πολυτεχνείου Κρήτης 


19:15
Δάφνη Μανουσάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνείου Κρήτης
''Το ξεκίνημα: Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων, η μαθηματική σχολή και το όραμα μιας νέας πανεπιστημιακής μονάδας''


19:45
Γεώργιος Κατσανεβάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. της ANEK LINES, πρώην Δήμαρχος Χανίων, πρώην Νομάρχης Χανίων, μέλος Διοικουσών Επιτροπών του Πολυτεχνείου Κρήτης
''Η συμβολή της τοπικής κοινωνίας στη δημιουργία του Πολυτεχνείου Κρήτης"


20:15

Εμμανουήλ Βανδουλάκης,
πρώην Προϊστάμενος Γραμματείας Πολυτεχνείου Κρήτης, πρώτος  διοικητικός υπάλληλος του Πολυτεχνείου Κρήτης
''Πολυτεχνείο Κρήτης: Τα πρώτα χρόνια''


20:45
Μιχαήλ Γ. Λαγουδάκης , Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας Πολυτεχνείου Κρήτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνείου Κρήτης
"Πολυτεχνείο Κρήτης: Εκπαιδεύοντας Μηχανικούς χθες, σήμερα και αύριο"


21:00
Ανάγνωση του Ψηφίσματος της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης για την τιμητική ονοματοδοσία των αμφιθεάτρων ''Μανούσου Μανουσάκη" και "Γεωργίου Κατσανεβάκη" σε αναγνώριση της προσφοράς τους

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012