Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

qdata.ethaae.gr 

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Εθνικό Σύστημα Ποιότητας (ΟΠΕΣΠ) της ΕΘΑΑΕ για τη συλλογή ποσοτικών στοιχείων. 


 

perigrammata.tuc.gr

Πληροφοριακό Σύστημα του Πολυτεχνείου Κρήτης για την ορθή σύνταξη περιγραμμάτων μαθημάτων και για την επεξεργασία τους.

Παρακολουθήστε στο παρακάτω βίντεο το σεμινάριο που δόθηκε από Δρ. Ευαγγελία Κρασαδάκη το 2018 σχετικά με τα περιγράμματα μαθημάτων. Ποιος είναι ο σκοπός τους, τι εξυπηρετούν, ποιες πληροφορίες πρέπει να περιέχουν, πώς συντάσσονται σωστά, κλπ. Η κα Κρασαδάκη στη διδακτορική της διατριβή μελέτησε τέτοιους είδους θέματα, ιδιαίτερα ως προς τα μαθησιακά αποτελέσματα. Οι διαφάνειες της παρουσίασης είναι διαθέσιμες εδώ.

Παρουσίαση για τα Περιγράμματα Μαθημάτων, Technical University of Crete
Παρουσίαση για τα Περιγράμματα Μαθημάτων
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012